DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 605 —


t. j . onoga diela stabla, koji nakon odbitka sekeioniranog diela
preostane i koji se u pomanjkanju dostatne dužine štapa ne
da na selccije rastavljati, ustanoviti iz donje debljine, visine i
obličnog broja.
Dužina deblovine nad visinom od 10 m. ustanovljuje se


sravnidbom sa štapom, sižućim do visine od 9 m.
b) uz pripomoć obične promjerke.
Postupak je isti kao kod 2a, samo se promjer stabla u


visini od 1 m. mjeri običnom promjerkom, dok radnik ravnalo
sa štapom postavi u visinu od 3 m. uz stablo tako, da
na taj način posao procjene ponješto brže napreduje.


Ako deblo na kraće dužine svoju tehničku uporabivost za
cjepku i resku gradju mienja, onda se dužina sekcija opredjeljuje
polag dužine uporabivosti odnosnog diela deblovine za
cjepku i resku gradju.


Pri procjeni se vrlo shodno rabi sliedeći manual.


ProReska
Ciepka graBroj
Stablo mjer gradja dja od trupodmjeren
od trupca paca vlaka


o3


a


´5^ !


1


SH


´l—i i.


a a; O
-73 : Opazka


[a "a o3 03


a TS


o´ 03


i li


2 t» 03 >S] -Q >N ,o n o´
S
M p ^=i
n
3

CD
TS T3 TS o


s^ .a -a M -^^


^ ^ ^


A


3


0) 0) o CD


a a a a a a a i a a


1 78 1


3 76 Idole prva 2 trupca falična, na5
70 2 70 2 78 20 1 trula.


— — — —


— — — — —


1 78 14 7 66 2 66 -2 76 15 1 2


— — 1


2 <)4 10 6 86 8 86 2 94 30 2 1 dolDiitrupna2 m. šupalj, inače goe zdrav


— —


3 58 12 6 50 12 50 1 1 podpuno zdrav i ravan.


— —


2 82
4 84 16 8 74 12 72 4 82 25 3 dolnji trupac od 4 m. falična
3 68 6; 68 30 2 dole crvljiv i natrul.


— — — -— — —


5 li 8 7 64 2 64

6 56 14 7 50 14 50 1 zdrav.

1 65 2 65 20


— — — —— — — —


3 62 2 162 15


— — — — — — — —


5 58 2 58 10


— — — — — — —


7 65 15 7 54

31. Puk.