DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 604 —


Dok naime [radnik ravnalo na štapu postavi na ono
mjesto debla, gdje se promjer stabla želi premjeriti, dotle drugi
radnik, koji običnu promjerku nosi, obuhvati deblo u prsnoj
visini, a procjenitelj ju upiše u svoju knjižicu.


II. Procjena stabala sa tachjdendrometrom razdieljujud
procieniti se imajuda stabla na sekcije (obično od 2 m. dužinej
b) bez pripomoći običi^e promjerke.
Ako se želi stablo pomoću tachjdendrometra, bez pripo


moći obične promjerke, na sekcije rastaviti, a sekcije mjerenjem
u sredini kubicirati, to se donja 2 diela štapa sastave u jednu
a gornja tri diela u jedmi cielinu. Na gornji od onih triju u
jednu cielinu sastavljenih štapova metne se podjedno i ravnalo.
Recimo sada, da procjenitelj ž li stablo razstaviti na
same trupce od 2 m. i svaki trupac u sredini premjeriti, onda
će radnika, koji nosi štapove sa ravnalom, uputiti, da ravnalo
nasloni horizontalno uz stablo u visini od 1, 3, 5, 7 i 9 m.
Prvo (t. j . postaviti ravnalo horizontalno u visini od 1 m. uz
stablo) će radnik od oka pogoditi; drugomu će zahtjevu udovoljiti,
postavljajuć na S m. jur produženi štap, na kojem je
ravnalo, vertikalo uz stablo; ravnalo će doći u visinu od 5 m.,
ako radnik štap primi na najdonjem kraju, te ga pruženom
rukom digne u vis, a ravnalo prisloni horizontalno uz stablo ;
ravnalo će nadalje doći u visinu od 7 m., ako radnik svoj na
3 m. sastavljeni štap produži za ona 2 m., što ih u lievej
ruci drži, te onda prihvati na donjem kraja najdonji štap, pa
pruženom rukom digne u vis. Ako se konačno jur na 5 m.
produženi štap natakne na prut od 2 m., te onda ovaj primi
na donjem kraju i pruženom rukom digne u vis, dospjeti će
ravnalo do visine od 9 m. debljinu stabla na ravnalu odčitati
i rezultat ovih očitanja zajedno sa odnosnom visinom u svoju


knjižicu
ubilježiti.
Tim je rastavljeno stablo do visine od 10 m. u same
sekcije po 2 m. dužine, a svaka sekcija premjerena je u sredini
njezine dužine. Iz promjera u visini stabla od 1, 3, 5,
li i 9 m. vidit će se podjedno i pad deblovine, odpadajući na
tekući metar, pa će se kubični sadržaj ostalog diela deblovine