DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 603 —


za to treba jedan radnik više, nego kod porabe tachjdendrometra
bez obične promjerke.


I. Procjena sa taehjdendrometrom, mjeredi deblovinu samo
u sredini njezine tehničke visine i to:


a) bez obične promjerke.


Procjenitelj sastavi štap na njegovu podpunu dužinu, a na
najgornji sastavni dio stapa zašarafi ravnalo sa razdieljenjem.
Tako sastavljeni štap ne rastavlja se za cielo;vrieme radnje.


Radnik sa tako sastavljenim štapom ide od stabla di>
stabla, postavljajuč ga uz mjeriti se imajuće deblo uspravno
ili barem tako, da ravnalo stoji okomito na os debla. Procjenitelj,
stojeći postrance od stabla, vidi sada po štapu ili
posvema točno visinu tehničkoga diela stabla ili ju po njem
može približno, nu dosta točno prosuditi. Kad je to učinjeno


t. j . procjenitelj dužinu stabla ustanovio, uputi radnika, da
ravnalo postavi na polovicu (dužine) visine stabla i tu procjenitelj
odčita njegovu debljinu. Ako je procjenitelj vješt u prosudjivanju
visine stabala — što može uz pripomoć štapa doskora
postati — to on i ne treba u svrhu ustanovljenja visine
radnika sa štapom postavljati uz stablo, već će mu i bez
toga predhodnoga iztraživanja smjesta označiti ono mjesto na
deblu, gdje je sredina dužine i gdje se ono ima premjeriti.
Ako pri tom pogrieši za 1 m,, postavljaj uć ravnalo za lm .
više ili niže, no je sredina dužine stabla, ne čini nikakove velike pogrješke,
jer debljina se ne može puno razlikovati, mjerili mi
nju za 1 m. više ili niše od njezine prave sredine.
Ako se stablo hoće premjeriti u prsnoj visini, (što je absolute
suvišno, ali može služiti za umirenje savjesti one gospođe,
koja su na promjerku naučna), onda radnik postavi
ravnalo u prsnoj visini okomito na os stabla, a procjenitelj
odčita ovdje debljinu stabla i ubilježi u svoju knjižicu.


b) Uz pomoć promjerke je postupak procjene sa tachydendromedrom
posve isti kano i bez nje, samo što se prsni
promjeri mjere običnom promjerkom, a sve ostalo tachjdendrometrom.