DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 602 —
Iz dana u dau biva sve manje skupocjenih, posavskih
hrastova, pa je podpuno vjerojatno, da će posljednji ostatak
takovih imati i mnogo veću vriednost, jer tako vrstne robe
neće biti.


Na završetku budi spomenuto, da su ovi redci utisci
promatranja starih hrastovih šuma petrovaradinske pak graničećih
snjima šuma brodske imovne obćine, te držanih šuma
oko ubavog Moro vica. J. — M.


0 procjeni šumah pomoću tangencijalne promjerke
ili tachydendrometra.


Piše: Mirko Puk, kr. žup, šum nadzornik.


Upotrebljujuć običnu promjerku pri procjeni stabala mjerimo
samo promjere u prsnoj visini, dočim visine obično ucijenjujemo
okularno. Iz tih faktora i obličnoga broja, kojega ili
poznamo iz prijašnjih radnja ili ga specijalno u tu svrhu ustanovljujemo
na njekolicini oborenih stabala, izračunamo onda
kubični sadržaj stabla.


Kod porabe taehjdendronmetrom pako obavljamo procjenu
stabala ili tako, da se mjeri deblo samo u sredini njegove tehničke
visine ili ga pako rastavljamo u sekcije i mjerimo svaku
pojedinu sekciju u sredini dužine. Prema tomu možemo procjenu
stabala tachjdendrometrom provadjati na dva načina:


I. mjereći deblovinu u sredini njezine dužine,
II. rastavljajući deblovinu u sekcije i mjereći svaku sekciju
u sredini njezine dužine.
Ovaj potonji način je točniji, te će se uporabiti kod stabala
sa nepravilno padajućom deblovinom. Kod jednog i drugog
načina procjene može se uz tachydendrometar shodno upotriebiti
i obična promjerka, nu od potrebe nije, jer se svako stablo
ako se baš po dosadanjoj naviki hoće, može i tachjdenđrometrom
premjeriti u prsnoj visini. Ako se uz tachjdendrometar
rabi obična promjerka, onda posao brže napreduje, ali