DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 600 —


Poznato nam je, da samo u gustom ili podpunom sklopu
možemo čista i pravna stabla uzgojiti, pa je bezdvojbeno, da
su oni izboji produkt najzadnjih godina, koji su se uplivom
svjetla istom onda na deblu postrance razviti mogli, kad su im
susjedna stabla, dovde kao zapreka, uklonjena.


Imovne obdine primile su već od države dosta proredjene
sastojine, a i posle toga usljed čestih izvala i vjetroloma, kao
i prvobitnog načina podmirivanja svojih pravoužitnika, šume
su nam se sve više i više proredjivale, pa su nam usljed toga
stabla i obrasla.


Kod tako obraslih stabala izgleda nam, da su sada doljne
zelene grane na štetu krošnje počele jače asimilirati, pa da je
tako krošnja, ostavši sa manje hraniva, počela se sušiti i napokon
uginula.


No baš sa istoga flzioložkog razloga nebi nam se debla
dotičnih stabala smjela dalje sušiti; ne bi dakle bilo suhareva
jer bi ga daljnji izboji, koji su kadri bili krošnju osušiti,
mogli hraniti.


Uz to imamo sastojina sa gustim sklopom, gde daklem
ne može biti sumnje da bi uplivom svjetla suharevi postojali;
ipak ih tamo faktično više imade, nego u riedko obraslim sastojinama.
Ovde moramo ali primietiti, da je položaj takovih riedko
obraštenih sastojina mnogo viši od onih podpunijeg sklopa,
te da one nisu skoro nikako ili slabije poplavi izvržene.


Iznašajuć dosada istaknute momente, ne možemo tvrditi,
kao što je to već napred rečeno, da su to baš jedini i pravi
uzroci sušenja naših hrastova, no namjera nam je o njima rieč
povesti, nebi li možda prave uzroke saznati mogli. Sada pako
pokušajmo predočiti način, kojim bi možda mogli sušenja naših
hrastova preduprediti, pa i ako na neizvestno vrieme. Bar
bi nastojali sačuvati ih za najbliža vriemena, kada če po
svoj prilici još i veću vriednost imati. Za divno čudo da su
nam u tom pogledu baš sami štetočinci, koji inače nikakove
koristi šumskom gospodarstvu načine, put pokazali.


Poznajem više hrastovih sastojina za koje se upravo može


reći, da su devastirane; naročito što u njima skoro niti jednog