DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 596 —


Kako postaju naši suharevi?


Nema sumnje da bogatstvo uaših posavskih imovnih obćina
reprezentiraju naše stare hrastove sastojine, čijoj se vrstnodi
i ljepoti tako reći cio sviet divi.


Koga možemo raznoveriti da nije priroda tvorac ovog
ogromnog blaga darovanog narodnom gospodarstvu, kad umjetničke
ruke tako šta nestvaraju?


Naprotiv njihova razprostranjenost, njihova starost i njihov
položaj svjedoči, da je samo priroda, taj najveći umjetnik, bila
kadra ogromne površine tako zagajiti, vjekovima ih kultivirati
i tako njihovu arondaciju provesti. Pa sada čini nam se, da
ih baš taj njihov najveći prijatelj, koji se je za njihov napredak
i obstanak kroz stoljeća brinuo, polagano napušta, jer je sigurno
i on primoran po svojim prirodnim zakonima vladati i raditi.


Zaista zanimljiva pojava, jer do danas još na čisto nismo,
što je prvi uzrok njihovoj propasti; a još manje znamo, možemo,
li im viek produžiti!


Izpitano je da naše posavske hrastove sastojine nisu prestarile,
a ipak nam umiru; one nam kvalitativno i kvantitativno
propadaju.


Kad nam je to poznato, onda nema sumnje, da su nam
naše liepe hrastove šume podvržene raznim bolestima, uslied
kojih — a naročito ostavljene bez ičije pomoći i lieka — konačno
propadaju. Pa zar nas u tom uvjerenju ne utvrdjuje
nauka o voćarstvu i vinogradarstvu i sve druge nauke, koje
govore 0 bolestima bilja i drveća!


Od tuda i bivaju sve Češće bojazni i pritužbe potrošača
naših hrastovih šuma, da su nam inače divne i ponosne naše
sastojine bolestne.


Sve bolesti šumskog drveća su po svojoj naravi interne,
no prema njihovom nalazu i položaju, izgleda nam, da su naše
hrastove sastojine podvrgnute tako reći, dvjema vrstama bolesti,
od kojih bi jednu »internima« a drugu »externima« bolestima
nazvati mogli.