DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 584 —


1900. 1901. 20 K.; Kr. nadšumarnik Vinko Nagy, članarinu 1901. 10 K.;
Šumar Ljudevit Brosig, u ime članarine za g. 1898. i 1900. 20 K.;
Šumar Oskar Agić, članarinu 1901. 10 K.; Uprava vlast, grofa Erdody-a
Novimarof, članarinu za lugare 12 K.; Šumarija Kupinovo, za lugare
Petrovića i Veljkova 3 K.; Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu, članarina
I. i II. razr. g. 1901. 144 K.; Šumar Viktor Peičić, članarinu
1901. 10 K.; N. pl. Bogdan, vlastel. nadzornik, članarine lugarah i šumarah
1901. 66 K.; Petar Benkek, kr. lugar, članarina 1901. 2 K.;
Šumarija Sv. Ivan Žabno, članarine I. i II. razreda 37 K. 34 fil.; Ulreich.
Gyula, kr. šum. reditelj, članarinu 1901. 10 K.: Šumarija u Garešnici,
upisnina za 3 lugara 3 K.; Kr. šumarski ured Otočcu, pređplata
za g. 1897. 99 K. 80 fil.; Šumar Blaž Ištakovič, članarinu 1901. 10 K.;
Kr. šum. ured u Otočcu, upisninu 1901. 107 K.; Drag. Matizović, kr.
kot. šumar, članarinu 1901. 10 K.


^nsr-;^^: Oglas.


Dne 28. studena 1901. u 11 sati prije podne prodavati će se javnom
dražbom uz primanje pismenih ponuda kod ovoga ureda 1816 hrastovih
stabala u vriednosti od 147.957 kruna 43 fil., u šumskom predjelu Jasik
kraj Belovara.


Šumsko-gospođarstveni ured imovne obćiue križevačke.


u Belo varu, 30. listopada 1901.


~.~. Oglas.*


Od strane kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, stavlja
se ovime do sveobčega /inanja, da će se u smislu normativne naredbe
od 18. listopada 1886. broj 33.094 i od 21. svibnja 1890. broj 12.782,
državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja u jesenskom
roku god. 1901. obdržavati dne 11. i sliedećih danah mjeseca studena 1901.


Odnosne u smislu citirane naredbe pod brojem 33094. ex 1886.
sastavljene i propisno biljegovane molbenice, imadu se neposredno upraviti
na osobu predsjednika izpitnog povjerenstva gospodina Roberta
Fischbacha kr. zem. šumar, nadzornika I. razreda u Zagrebu najkasnije
do 26. listopada 1901.


Kr. hrv.-slav.-đalm. zemalj. vlada, odjel za unutarnje
poslove.


u Zagrebu, dne 4. listopadu 1901.


* Doznasmo, đa se taj izpit u ovom roku ne de sbog premalog broja kandidata
obdržavati. Ur.
Uredjuje IvanPartašjprof. šum. akademije u Zagrebu, Tiskara C. Albrecht(J. Wittasek).