DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 583 —


Osipanje borovih čtjtinja (Kiefernschiitte), bolest od koje mlade
ponajpače 1 — 4 godišnje borove biljke mnogo stradaju, prouzroSuje —
kako je Tiibeuf dokazao — grib Lophodermium Pinastri. Riedki su
slučajevi da bi tomu pojavu bio uzrok mraz i studen, a ne stoji ni Ebermajerova
teorija osušenja , kako su mnogi mislili. Pomaže stoga štrcanje
l´/a^/o raztopinom modre galice i vapna — kako se i vinogradi
proti perooospori brane — nu mora se štrcati u mjesecu srpnju i kolovozu
Štrcanje u proljeće ne basni ništa. Sve to tvrdi pruski nadšumarnik


S. Varenđorff, koji je imao teSajem svojeg 35-godišnjeg službovanja po
prostranim pruskim boricima mnoge sgode tom se borovom bolešću uvelike
baviti, a i bavio se je. Pojedinih vlažnijih godina vlada to osipanje borovih
ćetinja kao prava epidemija; tako je već nekoliko zadnjih godina
u Njemačkoj. U koliko ne bi mogli čitave nasade štrcati, ako ih je previše,
neka spomenutom raztopinom bar štrcaju oni nasadi, koji se nalaze na
nižim položajima, u zasjeni starijih sastojina ili u obće gdje je zrak
vrlo vlažan.
Oglas S. Koeoncle, koji prileži ovom broju lista naročito preporučujemo
našim štovanim čitaocima, jer je to domaća solidna tvrdka, a
kako joj je vlastnik i sam vrstan lovac, moći će tim laglje udovoljavati
željama svojih mušterija.


Izkaz vrhu uplaćenih članarina i upisnina u blagajnu hrv.slav.
šumarskog družtva tečajem mjeseca kolovoza 1901.


Kr. nadšumarski ured u Vinkovcih, lugar, članarine za god. 1901.
100 K.; Kr. šumarnik Vilim Tolg, članarina za g. 1901. 10 K.; Trotustavnik
Buđislav Dugač, članarina za g. 1901. 10 K.; Šumar Antun Navara,
članarina i upisnina za lugare (i njega 1900.) 19 K. ; Šumar Josip
Crkvenac, u ime članarine za godinu 1897. i 1898. 10 K.; Nadlugar
Petar Curčić, članarina za godinu 1901. 6 K.; Šumarija križevačka
imov. obć. u Belovaru, članarine lugarah 22 K.; Šumarija u Garešnici,
članarine lugarah 28 K.; Kr. nadlugar Albert Crepić, članarina i upisnina
za 16 lugara (dielom) 37 K.; Šumarija u Čazmi, u ime članarinah
45 K.; Šumar Mirko Lepušić, članarina za g. 1901. 10 K.


Izkaz uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumarskog
družtva u mjesecu rujnu i listopadu (do 20./X.) 1901.


šumarnik Edo Slapničar, 2. obrok članarine 1901. 5 K.; Šumarija
križev. imov. obć. Ivanjska, lugarske članarine 1901. 18 K.; Šumarija
otočke imov. obć. Sinac, lugarske članarine 1901. 34 K.; Šum. nadzornik


A. Borošić, članarinu 1901. 10 K.; Šumarnik Šandor Pere, Članarinu