DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 582 —


predavanja i 4 sata vježbe u II. sem. vodo-i mostogradnje 3 sata predavanja
i 2 sata vježbe u V. sem. Učitelj prof. A. Korlević : zoologija
3 sata predavanja i 2 sata vježbe u III. sem. Učitelj prof Fran Ž.
Kesterčanek : uzgoj iuma 4 sata predavanja i 4 sata vježbe; nauka


o lovu 2 sata predavanja i 2 sata vježbe u III. sem,, čuvanje šuma 3
sata predavanja i 2 sata vježbe u V. sem. Učitelj nadinžinir J. pl. Stanisavljević
: obee graditeljstvo 4 sata predavanja, 6 sati vježbe u
III. sem. Učitelj prof. I. Partaš : uredjenje šuma 5 sati predavanja 2
sata vježbe; uprava šuma 2 sata predavanja; računanje vriednosti šuma
3 sata predavanja, 2 sata vježbe u V. sem. Učitelj prof. Frangeš :
obće gospodarstvo 3 sata predavanja, 2 sata vježbe za III. sem. Učitelj
perovodja kr. zem. vlade, Dr. A. Goglia : zakonoslovlje 3 sata predavanja,
2 sata vježbe u V. sem.
Dva šumarska julbileja. U kratkom razmaku od nekoliko dana
proslavila su u Austriji dva na daleko poznata vrstna šumarska stručnjeka
svoje jubileje. Dne 28. rujna slavio je dvorski savjetnik L. Dimitz ,


e. kr. ministerijalni savjetnik, 40-godišnjicu svojega uzornog i uspješnog
službovanja. Mnogo imaju da mu zahvale naročito šumari državne šumarske
uprave a osobito je unapredjivao izgradnju raznih šumskih prometila.
Dne 6. pr. mj. slavio je drugi odlični veteran dvorski savjetnik
H. vitez Guttenberg , zemaljski šumarski nadzornik za Štajersku, 50godišp-
jicu svojeg uspješnog službovanja. Osobito velikih zasluga stekao
je svečar za pošumljivanje Krasa, gdje je mnogo godina službovao i
svojim nastojanjem gotovo utro put sustavnom pošumljenju kraških go-
Ijeti. Odličnim svečarom, koji i nama u mnogom pokazaše put kojim
nam valja koracati kličemo i mi: „Živjeli još mnogo godina na korist
šumarstva i šumarske struke."
Pošumljenje na austrijskom Erašn doista osobito napreduje
kako smo se o tom nedavno i sami osvjedočili. Prije punih dvanajst godina
posjetili smo na naučnom putovanju kraške predjele u Kranjskoj
a obašli i kras područja grada Trsta. Došav nedavno u iste te krajeve
upravo smo se divili velikom napredku postignutom pošumljivanjem ovih
predjela. U području grada Trsta — kojega je područje dosta obsežno —
Kras je gotovo sav pošumljen ili u obće kultiviran; mjesto golog, sivog
i bielog griča danas se sve zeleni, pa je i pogled na okolinu grada
Trsta kud i kamo oku prijatniji nego li prije, naročito s mora. Nu i
dalje od mora na kraškoj visočini pa i u području Kranjske Kras se je
već znatno promienio. Tužni ovi predjeli prije, pružaju danas oku pogled
mnogo i mnogo milovidniji. Strahote toga kraja danas su u velikoj
mjeri izčeznule pod tamnim zelenilom gustih kraških nasada. Branjevina
ima vrlo mnogo i prostrane su.