DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 581 —


,Blat a 1 i 2" procienjena nA 5486 K. odnosno na 5818 K. kupio
je V. Maj sac iz Mitrovice za 7400 K. odnosno 8100 K.


Od t. ZV. biele šume ostale su samo 3 čestice neprodane


Uspjeh dražbe. Dana 25. rujna t. g. obdižavana je veleprodaja
kod petrovaradinske imovne obćine, te od svih sedam sječina, iznetih na
prodaju, ostala je samo najmanja neprodata.


Imovna obćina iznela je prvi put ove godine samo tehničko drvo
na prodaju, dočim je ogrevna drva za podmirenje svojih pravoužitnika
zadržala, pak je ipak uspjeh dražbe vrlo povoljan.


Na svaku sječinu stiglo je više ponuda, a kao najbolje prihvaćene
su ove:


1. Radinska 1145 hrast, procienjenih na 37.418 kruna I. Kohn iz
Osieka sa 43.384 K.
2. Gjepuš 1428 hrast, procjena na 49.132 K. Gašparae Vrbanja za
53.860 K.
3. Smogva 1855. hrast, procjenjenih na 123.760 K. Sipuš iz Siska
za 137.120 K.
4. Naklo 877 hrast, procjenjenih na 41.000 K. Gamiršek iz Mitrovice
za 44.638 K.
5. Županja 199 hrast, procienjenih na 8.275 K. Gamiršek iz Mitrovica
sa 10.756 K. ´
6. Varadin 1268 hrast, procienjenih na 78.264 K. Gamiršek iz
Mitrovice za 92.636 kruna.
Postignuta je dakle ukupna svota od 382.392 kruna naprama procienjenoj
vriednosti od 337.849 K. dakle više 44.543 krune ili za 13-2"´/o.


T. M.
Različite viesti.


Predavanja u kr. šnmarskoj akademiji prislonjenoj uz mudroslovni
fakultet kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu u zimskom
poljeću god. 1901.|2.


Učitelj prof. Dr. 0. K u č e r a: matematika 6 sati predavanja i 2
sata vježbe; fizika 2 sata nedeljno u I. sem. J. i. sveuč. profesor Dr. D.
S e g e n : opisno mjerstvo 4 sata predavanja, 6 sati vježbe u I. sem. Učitelj
prof. Dr. S. Bošnjaković : obća anorganska i organska kemiju 6 sati
predavanja i 4 sata vježbe u I, sem. J. r. sveuč. profesor Dr. A. Heinz :
obća botanika 4 sata predavanja i 3 sata vježbe u I. sem. i bolesti
drvlja 2 sata predavanja u III. sem. Učitelj prof. N. M a š i e: prostoručno
risanje 4 sata u I. sem. Učitelj prof. V. Hlavinka i geodezija
2 sata predavanja i 3 sata vježbe u I sem., tehnička mehanika 4 sata


42
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 582 —


predavanja i 4 sata vježbe u II. sem. vodo-i mostogradnje 3 sata predavanja
i 2 sata vježbe u V. sem. Učitelj prof. A. Korlević : zoologija
3 sata predavanja i 2 sata vježbe u III. sem. Učitelj prof Fran Ž.
Kesterčanek : uzgoj iuma 4 sata predavanja i 4 sata vježbe; nauka


o lovu 2 sata predavanja i 2 sata vježbe u III. sem,, čuvanje šuma 3
sata predavanja i 2 sata vježbe u V. sem. Učitelj nadinžinir J. pl. Stanisavljević
: obee graditeljstvo 4 sata predavanja, 6 sati vježbe u
III. sem. Učitelj prof. I. Partaš : uredjenje šuma 5 sati predavanja 2
sata vježbe; uprava šuma 2 sata predavanja; računanje vriednosti šuma
3 sata predavanja, 2 sata vježbe u V. sem. Učitelj prof. Frangeš :
obće gospodarstvo 3 sata predavanja, 2 sata vježbe za III. sem. Učitelj
perovodja kr. zem. vlade, Dr. A. Goglia : zakonoslovlje 3 sata predavanja,
2 sata vježbe u V. sem.
Dva šumarska julbileja. U kratkom razmaku od nekoliko dana
proslavila su u Austriji dva na daleko poznata vrstna šumarska stručnjeka
svoje jubileje. Dne 28. rujna slavio je dvorski savjetnik L. Dimitz ,


e. kr. ministerijalni savjetnik, 40-godišnjicu svojega uzornog i uspješnog
službovanja. Mnogo imaju da mu zahvale naročito šumari državne šumarske
uprave a osobito je unapredjivao izgradnju raznih šumskih prometila.
Dne 6. pr. mj. slavio je drugi odlični veteran dvorski savjetnik
H. vitez Guttenberg , zemaljski šumarski nadzornik za Štajersku, 50godišp-
jicu svojeg uspješnog službovanja. Osobito velikih zasluga stekao
je svečar za pošumljivanje Krasa, gdje je mnogo godina službovao i
svojim nastojanjem gotovo utro put sustavnom pošumljenju kraških go-
Ijeti. Odličnim svečarom, koji i nama u mnogom pokazaše put kojim
nam valja koracati kličemo i mi: „Živjeli još mnogo godina na korist
šumarstva i šumarske struke."
Pošumljenje na austrijskom Erašn doista osobito napreduje
kako smo se o tom nedavno i sami osvjedočili. Prije punih dvanajst godina
posjetili smo na naučnom putovanju kraške predjele u Kranjskoj
a obašli i kras područja grada Trsta. Došav nedavno u iste te krajeve
upravo smo se divili velikom napredku postignutom pošumljivanjem ovih
predjela. U području grada Trsta — kojega je područje dosta obsežno —
Kras je gotovo sav pošumljen ili u obće kultiviran; mjesto golog, sivog
i bielog griča danas se sve zeleni, pa je i pogled na okolinu grada
Trsta kud i kamo oku prijatniji nego li prije, naročito s mora. Nu i
dalje od mora na kraškoj visočini pa i u području Kranjske Kras se je
već znatno promienio. Tužni ovi predjeli prije, pružaju danas oku pogled
mnogo i mnogo milovidniji. Strahote toga kraja danas su u velikoj
mjeri izčeznule pod tamnim zelenilom gustih kraških nasada. Branjevina
ima vrlo mnogo i prostrane su.