DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 581 —


,Blat a 1 i 2" procienjena nA 5486 K. odnosno na 5818 K. kupio
je V. Maj sac iz Mitrovice za 7400 K. odnosno 8100 K.


Od t. ZV. biele šume ostale su samo 3 čestice neprodane


Uspjeh dražbe. Dana 25. rujna t. g. obdižavana je veleprodaja
kod petrovaradinske imovne obćine, te od svih sedam sječina, iznetih na
prodaju, ostala je samo najmanja neprodata.


Imovna obćina iznela je prvi put ove godine samo tehničko drvo
na prodaju, dočim je ogrevna drva za podmirenje svojih pravoužitnika
zadržala, pak je ipak uspjeh dražbe vrlo povoljan.


Na svaku sječinu stiglo je više ponuda, a kao najbolje prihvaćene
su ove:


1. Radinska 1145 hrast, procienjenih na 37.418 kruna I. Kohn iz
Osieka sa 43.384 K.
2. Gjepuš 1428 hrast, procjena na 49.132 K. Gašparae Vrbanja za
53.860 K.
3. Smogva 1855. hrast, procjenjenih na 123.760 K. Sipuš iz Siska
za 137.120 K.
4. Naklo 877 hrast, procjenjenih na 41.000 K. Gamiršek iz Mitrovice
za 44.638 K.
5. Županja 199 hrast, procienjenih na 8.275 K. Gamiršek iz Mitrovica
sa 10.756 K. ´
6. Varadin 1268 hrast, procienjenih na 78.264 K. Gamiršek iz
Mitrovice za 92.636 kruna.
Postignuta je dakle ukupna svota od 382.392 kruna naprama procienjenoj
vriednosti od 337.849 K. dakle više 44.543 krune ili za 13-2"´/o.


T. M.
Različite viesti.


Predavanja u kr. šnmarskoj akademiji prislonjenoj uz mudroslovni
fakultet kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu u zimskom
poljeću god. 1901.|2.


Učitelj prof. Dr. 0. K u č e r a: matematika 6 sati predavanja i 2
sata vježbe; fizika 2 sata nedeljno u I. sem. J. i. sveuč. profesor Dr. D.
S e g e n : opisno mjerstvo 4 sata predavanja, 6 sati vježbe u I. sem. Učitelj
prof. Dr. S. Bošnjaković : obća anorganska i organska kemiju 6 sati
predavanja i 4 sata vježbe u I, sem. J. r. sveuč. profesor Dr. A. Heinz :
obća botanika 4 sata predavanja i 3 sata vježbe u I. sem. i bolesti
drvlja 2 sata predavanja u III. sem. Učitelj prof. N. M a š i e: prostoručno
risanje 4 sata u I. sem. Učitelj prof. V. Hlavinka i geodezija
2 sata predavanja i 3 sata vježbe u I sem., tehnička mehanika 4 sata


42