DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 580 -
Kod dražbe koja se je obdržavala kod kr. nadšumarskoga ureda
u Vinkovcih dne 10. rujna o. g. prodano je 7 čestica sliedećim dostalcem
kojih su ponude najbolje bile:


„Ilijin u gredu " procienjenu na 158.175 K. kupila tvrdka
Moor i dr. za 176.800 K.
„Cadjavsk i bok ´ procienjen na 138.415 K. kupila ista tvrdka
za 154000 K.
„Dvojane´ procienjene na 163,678 K, kupila tvrdka Dreibh
0 1 z i dr. iz Beča za 174.000 K.
„Trstiku" procienjenu na 93.843 K. iupio Wolfner za


96.623 K.
„Savički gjol* procienjen na 58.773. kupio Turčie iz Siska
za
70.152 K.
„Javička greda" a) procienjena na 73.869 K. kupila tvrdka


J. Eisler i sin iz Beča za 90.592 K. i b) procienjena na 2443 K.
kupio T u r č i ć iz Siska za 2606 K.
Kod dražbe krajiške investicijonalne zaklade obdržavane
u Zagrebu dne 26. rujna o. g. prodano je 6 čestica a 6 ib je neprodano
ostalo. Za pi-odane čestice hrastove bile su najviše ponude
kako sliedi:


„Sve no" procienjeno na 174.678 K. kupila „Holzhandels


A.
G." u Beču za 187.779 K,
„Paovo" procienjeno na 216.851 K. kupila Societe d´ importation
de chene za 241.630 K.
„Narače" procienjene na 182.766 K. kupio L. pl. Blasich iz
Siska za 194.606 K.
„S 0 m o V a c" procienjen na 233.622 K. kupila tvrdka F. Deutsch
i sinovi i Benedik iz Zagreba za 250 666 K.
„Blata" procienjena na 131.497 K. kupila „Holzhandels A. Gr."
u
Beču za 136.411 K.
„Krni ć 29" procienjen na 249.336 K. kupilo isto družtvo za


286.751 K.
Za t. ZV. bielu sumu" postignuto je:
,Sočn u 1 1 2" procienjenu na 19.630 K. i 13.409 K. kupila
tvrdka
Grassl, Schenk i dr. u Beču za 31.009 K. odnosno 21.379 K.
jKrni e 1 i 2" procienjen na 12.017 K. odnosno 10.674 K. kupio
M. Drae h iz Beča za 16.403 K. odnosno 14.756 K.
„Zeravinac 1 i 2" procienjen na 10.415 K. odnosno na 6350 K.
kupila je tvrdka Gotthardi i Liebermann iz Siska za 16.180 K,
odnosno za 10.180 K.