DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 579 —


Dne 22. pr mj. imala se je obdržavati ponovn a dražba onih


šumskih čestica im obćine brodske, koje su čestice na dražbi dne 9. rujna


neprodane ostale. Ciene su kod pojedinih čestica obaljene za 10% od


predjašne izklične ciene. U svem izneseno je imalo biti na prodaju 12 če


stica sa ukupno 6990 hrast, stabala sa 30.072 m^ tehničkoga drva pro


cienjenih na 788.937 K.


Velika prodaja kr. šumskog erara. Kako smo gore spomenuli


odredjeno je, da se posebnom velikom prodajom prodadu šumski predjeli


„Orljača" i „DesiČeva". Ova se je dražba imala obdržavati dne


21. pr. mj. ; prodaje se svekoliko drveće na prostoru od 418 rali procienjeno
na po prilici 48.120 m^ tvoriva i 24.493 m^ ogrieva (bez hrastova
ogrieva, koje se prodati ne će) uz izkličnu cienu od 1,595.567 K.
Uspjesi dražbi. Kod dražbe, koja se je dne 9. rujna obdržavala
kod imov. obć. brodske prodano je od 26 čestica samo njih 13, i to
sliedećim dostalcem, kojih su ponude najbolje bile:


„Glavac" procienjen na 64.778 K. kupila tvrdka Pospišil i
Kaiser iz Osieka za 67.500 K.
jLužčić" procienjen na 28.957 K. kupila tvrdka Sedlaković
iz Osieka za 33.821 K.
„Rastovica" proeienjena na 12.829 K. kupila tvrdka Vuk i
sinov i iz Budimpešte za svotu od 17.931 K.
,,Mužko Ostrvo" procienjeno na 41.054 K. kupila tvrdka J. Eisler
i sinovi iz Beča za 50384 K.
„Kunjevei" procienjeni na 125.914 K. kupila tvrdka Gotthardi
i Liebermann iz Siska za 138.920 K.
„ćunjevci" procienjeni na 149.060 K. kupio L. pl. Blasic h
´iz Siska za 159.535 K.
„Boljkovo" procienjeno na 64.370 kupila tvrdka Moor i dr.
iz Mannheima za 74.000 K.
„Trislovi" procienjeni na 17.400 K. kupila Societe d´ importation
de chene za 19.550 K.
„Radj enovci" procienjeni na 42.147 K. kupio Gamiršek iz
Mitrovice za 43.976 K.
„Kragujna" proeienjena na 53.246 K. kupila tvrdka Vuk i sinovi
za 58.150 K.
,Sveno" procienjeno na 79.439 K. kupila tvrdka Moor i dr. iz
Mannheima za 83.000 K.
„Almaš" procienjen na 9418 K. kupio A. Veselinović iz
Mitrovice za 13.166 K. konačno
„Rastovo" procienjeno na 144.450 K. kupila Societe d´importation
za svotu od 159.520 K.