DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 572 —


0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga


I. R a z li o d.
o Bilo je U istinu
preliminirano
izdano


3 Poimence
CD K. K.


Potreba „Šum. doma" (odplata zajma, obć iJ
namet, osjegurnina, razsvjeta, drva, pazikuda) 9;ž00 22211 83


li


2 Nagrada tajniku družtva 400 400
3 Pisarnički paušal tajniku ..... . 200 200
4 Nagrada uredniku „Šum. lista" i „Lug. Viestn." 800 800


o ft
5 Uredniku paušal za korekturu . . . 200 200 »1 7 iVagradasuradnikom „Šum. lista" i »Lug. viest." 900 1098


Tisak „Šumar, lista" i »Lug. Viestnika" 2800 2908 41


Vez i odpreraa ,Šumar, lista" i „Lug. Viestn." 560 577 82 I10 Časopisi strukovni 120 111 20
11 Troškovi za knjižnicu ...... . 200 1202 76
12 Pisaće potrebe predsjednićtva 20 29 24 I«
13 Poštarina i biljege predsjedničtvi . . -120 63
14 Razne tiskanice 60 182 50
15 Trošak glavne skupštine 20 20


Jubilarni štipenđij za polazak šum. akademije 680 410 « ^^ Vanredni troškovi 100 14 um


17
18 Podpore 200 200
19 Razhod pripomoćne zaklade 400 200


mu^


O-o . ^*


Ukupno 17040 30888 C4


U Zagrebu, mjeseca rujna 1901.


Predsjednietvo hrv.-slav.