DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 571 —


5. Zwickelsdorfera Ivana, kr. drž. šumara u Novom,
6. Hohossa Ivana, kr. drž. šumara u Pitomači,
7. Boerina Virgila, kr. drž. šum. kandidata u Fužini,
8. Janusseka Stjepana, kr. drž. šum. kandidata u Ogulinu,
9. Simonffj Akoša, kr. drž- Šum. kandidata u Mrkoplju,
10. Kaufmanna Ernesta, kr. drž. šum. kandidata u Pužini,
11. Braksatora Hellmutha, kr. drž. šum. vježb. u Sokoloveu,
12. Maszticsa Gustava, kr. drž. šum. vježb. u Zagrebu.
b) Kao članove II. razreda prijavilo je kr. šumarsko ravnateljstvo
137 lugara, službujućih kod ravnateljstva u Zagrebu, te kr. drž. šumarije
u Novom, Fužini, Ravnoj gori, Mrkoplju, Jasenku, Ogulinu, Vojniću,
Vranovini, Glini, Rujevcu, Kalju, Dragancu, Pitomači, Ivanskoj i
Ivanovom selu.


6. Družtveni tajnik A. Borošić, koji se je morao izseliti iz stana
u I. katu zapadnog krila „šnm. doma" u II. kat, pošto je stan u I.
katu iznajmljen za kr. šum. akademiju, moli, da mu se stan u II. katu
izda u najam uz istu godišnju najamninu od 864 K., koju je plaćao
dosele za stan u I. katu. Primjećuje se, da je prijašnji stanar u II. katu
plaćao godišnje najamnine 900 K.
7. Urednik družtvenoga časopisa ,Sum. lista" izvješćuje, da mu
je umirovljeni kr. žup. šum. nadzornik Vilim Dojković priposlao izpravak
na izjavu družtvenog predsjedništva obielodanjenog u broju 1.
„Š. 1.", uz pismo, gdje priznaje, da je on pisac članaka objelodanjenih
u povremenom časopisu „Agramer Tagblatt" pod ebifrom „Landforster",
te pita, da li bi se taj izpravak uvrstio u „Š. 1."
Upravljajući odbor prima najavljene članove I. i II. razreda u
u družtvo, a podjedno zaključuje, da se vel. g. kr. šum. ravnatelju Josipu
Havasu izrazi zapisnička zahvalnost, što je nastojao oko toga, da
družtvu pribavi ove nove članove.


Upravljajući obdor zaključuje, da se ovoj molbi udovolji obzirom
na to, što je družtvenom tajniku povjerena uprava i nadzor nad šumarskim
domom.


Uprav, odbor zaključuje, da nije svrha društvenom časopisu, da
se u njem vode polemike u razpri što ju je g. V. Dojković pokrenuo u
javnoj štampi, pak da se priposlani izpravak otisne u družtvenom časopisu
samo u onom slučaju ako to zakon o porabi tiska nalaže.


Nakon toga bude sjednica zakključena, a ovaj zapisnik u sjednici
uprav, odbora od 16. rujna 1901. pročitan, ovjerovljen i podpisan.


Ferdo Zikmundovskj , v. r. Andrija Borošić , v. r.
I. pođpredsjednik. tajnik.
M. Bona. V. r. D, Laksar . v. r.