DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 570 —


Točk a 4. Riešenje tekućih predmeta:


1. Izvješćuje se upravlj. odboru, da je na dne 10. siećnja 1901. u
prisutnosti I. družtv. podpredsjednika vel. g. Ferde Zikmundovsky-a obavijana
predaja družtvene blagajne od dosadanjeg provizornog blagajnika
ilružtvenog odbornika R. Mschbacha i tajnika A. Borošića na novog
družtvenog blagajnika Leona Sipeka.
Novčano stanje gotovine danom predaje bilo je:


1. u dnevniku družtva 2013 K. 10 fil.
2. u dnevniku šum. doma ... . 4440 K. 84 fil.
3. u dnevniku pripomoćne zaklade . 425 K. 51 fil.
Ukupno ´ . . 6879 K. 45 fil.
koja je svota suglasno pronadjena sa odnosnim uložnicama I. hrv. štedionice
i Cheque-Contom mjenjačnice hrv. komercijalne banke.


Podjedno su novom blagajniku predane i sve odnosne blagajničke
knjige i izprave. 0 primo-predaji sastavljen je zapisnik ex br. 5. ex 1901.,
kojega tajnik čita.


Uzima s odobrenjem na znanje.


2. Blagajnik predlaže, da se §. 7. kućnog reda promjeni onamo,
da se izplate na check-konto obavljaju samo u koliko pretiču iznos od
100 K.
Podjedno da se blagajnik ovlasti na podizanje novčanih svota
uz još jednog člana predsjedničtva.
Predlog se prima, te se prema tomu izpravlja kućni red time, da
se isti otisne u ,Šum. listu".


3. Izvješćuje se upravlj. odboru, da se ima obaviti izbor upravitelja
„Šumarskoga doma" u smislu §. 11. novog kućnog reda.
Pošto družtveni tajnik stanuje u „Šum. domu" to upravlj. odbor
izabire istoga za upravitelja „Šum. doma", a za njegovog zamjenika odbornika
M. pl. Bonu, koji takodjer stanuje u „Šum. domu".


4. Izvješćuje se upr. odboru, da su družtvu stigle molbe za podporu
od udovah: Šeringer, Drobnjak i Petrović.
Riešenje ovih molba ostavlja se in suspenso do jesenske razdiobe
podpora.


5. Izvješćuje se upravlj. odboru, da su pristupili u šum. družtvo
novi članovi, naime, da je kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu dopisom
od 21. ožujka 1901. br. 2062. prijavilo:
a) kao članove I. razreda:


1. Ulreicha Gjulu, kr. nadšumara u Zagrebu,
2. Martona Gjuru, kr. drž. šumara u Zagrebu,
3. Hajdu Rudolfa, kr. drž. šumara u Sokolovcu,
4. Štellera Edu, kr. drž. šumara u Vojniću,