DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 569 —


Ijela odrediti, da se odnosni trošak uvrsti u sastaTljeni jur troškovnik
za adaptacije u govoru stojećih prostorija.


Ako pako uvedenje plina nije nuždno, onda neka blagoizvoli odrediti,
da se iz nacrta ugovora u točki IV. izpusti prva alineja glaseća:
„Najmodavac obvezuje se u iznajmljene prostorije uvesti vodovod, plinovod
ili električnu razsvjetu, oboje sa dovoljnim brojem svetiljaka. te
uzdržavati odnosne spreme (Einriehtungen) i svetiljke o svom trošku u
uporabivom stanju;" ili, da se ova alineja ugovora stilizira onamo, da
najmoprimac može o vlastitom trošku spometu razsvjetu uvesti.


Glede vodovoda neka se pako izviesti, da je ovaj jur od prije uveden
u oba iznajmit se imajuća stana na dva mjesta


3. Upr. odbor prihvaća po graditeljskoj tvrdci Prister i Deutsch
sastavljeni adaptaeionalni troškovnik, kako je po zastupniku kr zem.
vlade izpitan i obredjen sa troškom od 1429 K. 29 fil. tim dodatkom,
da se, kako je napred pod 2. navedeno, u isti još eventualno uvrsti
trošak za uvodjenje plina; nadalje, ako je moguće, da se još u isti uvrsti
trošak za odstranjenje sadanjeg pissoira kr šum. akademije, što je prelimirano
bilo u troškovniku sa 20 K.
4. Upr. odbor izabire za podpis sklopit se imajućeg najamnog
ugovora : družtv. predsjednnika presv. g. Marka grofa Bombelles-a družtv.
podpredsjednika vel. gg. kr. odsječnog savjetnika Perdu Zikmundovskj´-a
i kr. šum. ravnatelja J. Havasa, zatim družtv. tajnika A. Borošića i
družtv. blagajnika Leona Sipeka".
Točk a 3. Razprave glede proslave 25-godišnjice družtva.
Nakon podulje razprave zaključuje uprav, odbor:


1. da se sbog 25-godišnjice obstanka družtva ne priređjuje nikfikova
proslava, buduć je družtvo pred kratko vrieme slavilo otvorenje
šumarskoga doma, već da se drži obična glavna skupština u Zagrebu
2. da se sbog izradbe II diela spomenice, u kojem se ima prema
jur od prije uatanovljenom programu obraditi povjest družtva, izaberf>
posebni odbor ad hoc, u koji se podjedno biraju gg. odbornici li.
Fischbach, I. Partaš. D. Laksar, A. Kern i tajnik A. Borošić.
Ovom prilikom predlaže I. družtv. podpredsjednik V. g, F, Zikmundovskj,
neka bi se na spomen družtvene 25-godišnjice zaklada, koja
se osnovati kani za uzgoj djece šumarskih činovnikah, prozove „jubilarna
zaklada" te neka bi se poradilo oko toga. da ova zaklada stupi u
život onim danom, kada će se obdržavati XXV. družtvena glavna skupština.


Upravljajući odbor usvaja predlog družtveuog podpredsjednika te
zaključuje, da se u tom smislu podnese nova predstavka na kr. zem.
vladu.