DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 567 —


2. Proti posjednicima šuma, navedenih u §. 1. i §. 3.
al. 3. zakona od 26. ožujka god. 1894. (kojim se uredjuje
stručna uprava, i šumsko gospodarenje u šumama, stojećim po
osobitim javnim nadzorom) valjalo bi, u slučaju da se ne pokore
odnosnoj odredbi ponovnog pošumljenja, zapredenu globu
propalom proglasiti, te dalje postupati u smislu §. 11. tog zakona.
Kralj, zemalj. vlada odredit će naime, da šumarski
tehničar kr. kot. oblasti preuzme voditi šumsko-gospodarenjo
u toj šumi na pogibelj i trošak posjednika.
3. Za šume, navedene u §. 14. si. b — h. tog zakona,
vlastan je žup. upravni odbor odrediti javni koji šumarski
organ (sekvestar], da se pod njegovim neposrednim nazorom, a
na trošak posjednika, izkrčeno šumsko zemljište opet pošurai,
(§. 15. cit. zakona).
Osobne viesti.


Imenovanja, promaknuća i premještenja. Baa kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati: abiturijente šumarstva
Jovana Mihajlo vica i Gjuru Nenadića šumarskimi vježbenici
imovne obćine petrovaradinske, nadalje šumarskog pristava petrovaradinske
imov. obćine Slav. Matižević a blag. pristavom kod gospodar,
ureda iste imovne obćine. — Kr. ugar. ministar za poljodjelstvo obnašao
je promaknuti: kr. šumarnika Ivana Kolar a u 1. stepen VIII. a
kr. šamare Otona Nyitray´a, Rudolfa Haj dua, Rudolfa Susztera
u 1. stepen, te Stefana Urbanskog i Slavoljuba Stellera u 2. stepen


X. plaćevnog razreda, konačno kr. šumarskog kandidata Dragutina Ott a
u 1. stepen XI. plaćevnog razreda. — Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije obnašao je premjestiti kr. žup. šum. nadzornike: Rikarda
Smidingera iz Gospića u Varaždin, i,Gjuru Oesarića iz Varaždina
u Požegu i Bogoslava Kosović a iz Požege u Gospić.
Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upr. odbora lirv.-slav. šumarskogra družtva,
obdržavana dne 27. ožujka 1901-u družtvenih. prostorijab „Šumarskoga
doma" u Zagrebu, pod predsjedanjem I. družtv. predsjednika Vel. g. kr.