DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 566 —


vlade, odjela za unut. poslove od 17. siečnja god. 1900.
br. 59508. — 1900.).
Ako se stanovito zemljište izkrei u razno vrieme to za


svaki čin, kojim se je pojedini komad izkrčio, započima novi
rok od 6 mjeseca onim Časom kad je krčenje odnosnog diela
preduzeto.


Nu dužnost ponovnog pošumljen ja bezpovlastno
izkrčenog šumskog zemljišta ne zastar
u j e n i k a d a.


Primjećuje se, da se u šumarskim krugovima občenito
drži, da je u našem zakonu označena globa odveć nizka, a da
bi mogla uspješno djelovati u šumsko-redarstvenom obziru.
Strani zakoni imadu u tom pogledu znatno više globe, — a i
u Cislitaviji uvidjela se je ta manjkavost, pa su u novoj zakonskoj
osnovi uvedene veće globe. (§. 69.).


Provedenjeoblastne odluke.


1. U koliko vlastnik privatne šume ne bi udovoljio odredbi
glede ponovnog pošumljenja izkrčenog zemljišta, imade
se zaprećena mu globa propalom proglasiti i pod pretnjom
nove globe naložiti mu upitno pošilmljenje.
Nu ne ima dvojbe, da političkoj oblasti, kojoj nadleži
nadzor nad tim, da se takove odredbe de facto provedu, pristoji
pravo, da zatraži od posjednika, da joj u svrhu preizpitanja
predloži gospodarstvenu osnovu odnosno program. To
pravo pristoji oblasti ako je ona došla do uvidjavnosti, da se
u stanovitom slučaju može ponovno pošumljenje osiguranim
smatrati samo tada, ako se provede na temelju sistematične
gospod. osnove, odnosno programa. Samo pravo pako temelji
se na §. 2. šum. zakona, po kojem mogu oblasti odrediti ponovno
zagajenje izkrčenih površina i na §. 23. šum. zakona,
po kojem su pol. oblasti dužue voditi skrb o tom kako se
gospodari šumama.


To načelo izraženo je u r j e š i t b i c. kr. vrhovnog sudišta
od 11. lipnja god. 1883. br. 1596. (Budwinski
god. 1883.).