DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 565 —


Ako su na izkrčenom zemljištu izvedene sa vedim troškom
više kulture ili ako šumovlastnik naknadno zatraži oblastnu
dozvolu tad se u odluci imade ponovno pošumljenje odrediti
uvjetno ; naime u koliko zamoljena dozvola krčenja izdana
ne bi bila. — Nu kaznu valja uvjek izreći.


Proti prvomolbenoj odluci, koju izdaje žup. upravni odbor
temeljem §. 25. toč. 2. cit. zakona od 5. veljače god. 1886. o
upravnim odborima u županijama, dozvoljen je utok u roku
od 14. dana na kr. zem. vladu.


Ako šuma leži u području gradova, navedenih u §. 1. cit.
zakona od 21. lipnja god. 1895. o ustroju gradskih obćina,
tada kr. zem. vlada izdaje odnosnu odluku u prvoj i zadnjoj
molbi.


Kazna ustanovljena u §. 2. šum. zakona.


§ 2. odredjuje: tko samovlastno obrati zemljište šumsko
na druge svrhe, ima se kazniti globo m od 1 for. do 5 for.
od svakog dolnjo-austrijskog jutra odnosno od svakih šestdeset
ara.


Ova se globa ne može u odluci pretvoriti u supletornu
kazan zatvora, buduć, da za to ne ima zakonskih propisa.
(Vidi rješitbu bečkog ministarstva unutarnih posala od


10. siečnja 1880. br. 585. Mayerhoffer VI. svez. str. 230.).
Globa ta imade se tek pretvoriti u zatvor, ako se tečajem
ovrhe ustanovi da nije utjeriva.
Po zakonu za Krajin u imade glede toga iznimka, koja
glasi: U pogledu krajišnika, koji spadaju u koju krajišku zadrugu,
imade se svakih 5 forinti globe zamieniti jednim danom
zatvora ili radnjom u šumi.


U smislu čl. III. ces. patenta od 24. lipnja 1857., kojim
je uveden šumski zakon od 3. prosinca 1852. utrnjuje kažnjivost
radi bezpovlastnog krčenja ´ z a g o d o m, ako prekršitelj
nije u roku od 6 mjeseci od dana počinjenog narušaja bio uzet
pod iztragu. (U tom smislu izdana je rješitba kr. zem.


41