DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1901 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 564 —


3. svako nedozvoljeno i samovoljno krčenje šumskog tla
i pretvaranje istog u drugu vrst gojitbe, imat de nadluga r
prijaviti predpostavljenom mu šumarskom tehničaru (§. 59.
si. g).
Ako šumarski tehničari pronadju koje zemljište, koje je
bez oblastne dozvole oduzeto šumskoj kulturi, dužni su to
odmah prijaviti predpostavljeuoj oblasti. Šum. tehničar odnosne
oblasti valja:


1) da na licu mjesta u prisutnosti šumovlastnika izpita
stanje stvari;


2. da ustanovi, ne govore li javni obziri za to, da se
naknadno izdade dozvola krčenja;
3. da ustanovi, na koji bi se način i kojim sredstvima
moglo najshodnije ponovno pošumljenje preduzeti;
4. da ustanovi rok, u kojem bi se imao izkrčeni dio
šume opet naploditi. O tom uredovanjti imade se nastaviti obrazloženi
zapisnik.
Oblasti za izricanje odluke i molbeni tečaj.


Zapisnik o uredovanju, odnosno očevidu šum. tehničara,
zajedno sa eventualnim ostalim spisima imade se bezodvlačno
predložiti žup. upravnom odboru, odnosno za šume ležeće u
području gradova Zagreb, Varaždin, Osiek i Zemun kr. zem.
vladi radi izdanja odluke.


U odnosnoj odluci valja:
a) proti prekršitelju izreci primjerenu kazhu, ustanovljenu
u §. 2. š. z.;
b) izdati odredbu glede ponovnog pošumljenja izkrčenog
zemljišta.


c) odrediti rok, u kojem imade to pošumljenje izvedeno
biti; kod toga valja uzeti u obzir mnienje šum. vještaka, koji
su očevid obavili;


d) zaprietiti se prekršitelju novom kaznom, ustanovljenom
u §. 2. šumskog zakona, ako pravovremeno ovoj odluci ne
udovolji.