DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 507 —


IlSelenjeuproljeće:


1. Kada se pojave prve ptice pojedince.
2. Kada nadodju jata.
III. Selenjeujesen.
1. Odlazak ptica pojedince.
2. Odlazak jata.
Primamo sa zahvalnošću podatke i o inim vrstima pticn, koje u
gornjem popisu nisu navedene i koje se tiču selenja, kao što u obće
sve, što se tiče života ptica, na pr. opažanja o hrani, o pjevanju, gniezđjenju,
o mieni perja i t. d.


Molili bi gg motritelje, da prema opažanjima ili po čuvenju pobilježe
ptice, koje su štetne, dotično one, na koje se gospodari tuže i zašto;
isto vriedi i za one ptice, koje tamane štetnike, te su po tom koristne.


C) Prijava opažanja.


Proljetna opažanja valja najkrasnije do konca mjeseca svibnja, a
je.senskn najkasnije do konca studenoga poslati »Hrvatskoj ornitoložkoj
centrali" u Zagrebu (Hrv. naravoslovno družtvo).


Opažanja će se uz ime motritel,a objelodaniti u „Glasniku hrv.
naravoslovnoga družtva".


Tko ne može svoja opažanja tako udesiti, da bi mogao odgovoriti
na sva gore stavljena pitanja, toga molimo, da nam priobdi bar opažanja
prvih četiri vrsti ptica, a primiti ćemo rado i odgovor ma samo i na
pojedina pitanja.


Napokon se gg. motritelji umoljavaju, da kod bilježenja podataka
postupaju sa najvećom savjestnošću, te da, ako za koju vrst nisu posve
sigurni, to kod bilježenja naročito iztaknu ili da dotično opažanje radje
posve izostave.


Okružniea kr. hrv.slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove
od 22. kolovoza br. 58.488. upravljena na sve kr. žup. oblasti glede
pripusta onih kandidata k lugarskim izpitom´ koji su već jednoč reprobovani.


Kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove došlo je do znanja,
da takovi kandidati, koji su prigodom polaganja izpita za lugarsku odnosno
šumsko tehničku pomoćnu službu kod nadležne svoje kr. županijske
oblasti propali, kadkada dozvolu za polaganje spomenutog izpita mole
kod druge koje kr. županijske oblasti, koja potonja istim zamoljenu dozvola
podieljuje, bez da se prije kod nadležne kr. županijske oblasti dotičnog
kandidata upita, da li je i koliko putah k više spomenutom izpitu
pripušten bio.