DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 506 —


navrate pozornost i interes akademijske mladeži kako teoretićno, tako i
praktično na gore razpravljeni predmet u najobsežnijoj mjeri.


Naputak za motrenje pticah selicah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji
A) Ptice, koje bi se imale motriti.


U prvom redu valja motriti seljenje sliedećih ptica:
Hirund o rustica , seoska lastavica (Rauehschviralbe), koja se


lahko poznaje po crvenom pođvratku i
Ciconia ciconia, biela roda (Weisser Storch); zatim
Cuculus canorus, kukavica (Kukuk) i
Scolopax ruaticula, šumska šljuka (Waldschnepfe).
Onoj gg. motriteljima, koji su bolje upućeni u poznavanje ptica,


preporučaju se nadalje za motrenje slieđeće vrsti:
Sturnus vulgaris, čvorak (Staar);
Aeđon philomela, slavulj (Nachtigall);
Oriolus galbnla, vuga (Pirol Golđamsel);
Cheliđon urbica, lastavica pokućarka (Stađtschviralbe),. u koje je


ciela donja strana biela;
Micropus apus, pištara čiopa (Mauersegler);
Coracias garrula, smrdovrana, zlatovrana (Blaurake, ^Manđelkrahe);
Dpupa epops, futač, grebedjeđ (Wieđehopf);
Ardea cinerea, siva čaplja (Grauer Reiher);
Ciconia nigra, crna roda (Schwarzer Storch);
Turtur turtur, divlja grlica (Turteltaube);
Coturnix coturnix, prepelica (Wachte]);
Fulica atra, liska (Schvsrarzes Wasserhuhn, Rohrhun);
Vanellus vanellus, vivak (Kiebitz).


B)Načinmotrenja.


I. Selenjeuobde:
Sto se tiče selenja u obde, dakle s proljeća i u jesen, valja zabilježiti
:


1. Dan opažanja i doba dana (jutro, prije podne, posije podne,
večer, noč).
2. Smjer lieta ptičjega.
3. Vrieme i smjer vjetra za dana seobe, a ako je moguće i vrieme
prijašnjeg dana.
4. Da li se ptice pojavljuju pojedince ili u jatima.
5. Da li se koje vrsti pojavljuju samo u proljeće ili samo u jesen.