DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 503 —


oduzela znatna dobit, a i država bi osjetila znatan gubitak
na porezu.


Saberemo li sve iztaknute činjenice, to vidimo od kako znamenitog
su upliva carine po obći napredak i blagostanje pučanstva
svih zemalja, osobito tamo, gdje se razvijaju industrijalna poduzeća,
te kako država osobitu brigu mora posvetiti izvozu
drva koli u oblom toli u izradjenom stanju.


Dužnost je dakle državnih faktora naše monarhije, da se
pravovremeno pobrinu i za vrieme osujete namjere Njemačke
i kod obnove trgovačkog ugovora vrate istoj »šilo za ogn ji 1 o«
naime, da sama n asa država u dari visoku car insk u
pristojbu na izvoz neizradjenog drva u Njemačku
i time zaštiti svoje šumo-posjednike i industrijalna
poduzeč a, protiv namjerama Njemačke(? Ur.).


Pitanje nastaje sada, bili naša monarhija sa tima mjerama
uspjela proti Njemačkoj i kamo bi sa viškom svoje drvne
proizvodnje od preko 5 milijuna kubičnih metara? Po našem
nemjerodavnom mnienju, te bi mjere uspjele sjajno, osobito
sada, kad je ii Cislitavi odobreno izvedenje vodenih puteva u
kraljevini Ceskoj, u koju svrhu je carevinsko viede votiralo
od 400 milijuna kruna, te predstojeće proširenje željezničke
mreže novom prugom iz Trsta preko Salzburga do Beča. Nije
samo ta okolnost koja bi opravdavala oštre mjere proti Njemačkoj,
nego je još jedna važnija činjenica koja upliva na to
a ta je, što Njemačka izkazuje na svojoj drvnoj proizvodnji
manjak od preko 7 milijuna kubičnih metara, koje je prisiljena
povući iz drugih država, da ga pokrije.


Kako je uglavljeno statističkimi podatci, jedino obiluju na
drvu, t. j . normalna proizvodnja drva nadmašuje konsum u
Rusiji, Švedskoj i Norveškoj te Austro-Ugarskoj. Po svojem
pako geografičkom položaju vezana je Njemačka, da svoj godišnji
manjak na drvu pokrije iz šumah naše manarhije. koja
joj obzirom na ostale susjedne države pruža laglju dobavu
usljed nizkih ciena drva i pogodnost prevoza željeznicom, a
naravna će posljedica toga biti, da će Njemačka sa svojimi
cienami biti primorana popustiti. ^