DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 502 —


Iz navedenog Činit de nam se u početku, da su tu u
prvom redu zainteresirani vlastnici industrijalnih poduzećada bi oni jedini kroz to znatne štete trpjeli; nu nije tako, jer
uz njih osjetljivije će trpjeti šumovlastnici, čije drvo uslied
zaostatka ili padanja naših drvno-obrtnih poduzeća, neće naći
prodje na domaćim tržištima pak će biti prisiljeni, da drvo
iz svojih šumah, koje je do uporabe došlo ili tu dobu prekoračilo,
u bezcienu prodavati u inozemstvo ili da ga ostave u
šumi neka propada. Naglasimo li k tome, da hjperprodukcija
drva naše monarhije iznaša godišnje preko 5,000.000 kubičnih
metara., onda nam je još jasnija slika štete, koju bi šumoposjedaici
pretrpjeti morali.


Posljedice nazadka industrije, djelovale bi, kao što je
sasma naravno, i na radničtvo, koje bi izgubilo vrelo privrede
a predočimo li, da je kod u uvodu napomenutih poduzeća,
namješteno do blizu pol mihjuna radnika, onda je opravdano
ogorčenje radničkih krugovah koji su proti novim carinskim
cienam takodjer odlučno ustali.


Računajmo kod prilike, da se svakim vagonom eksportiranog
drva u okruglom stanju, izgubi poprieko 100 kruna koje
bi se izplatile radnicima, da se isti u tuzemstvu izradi, to se
je za izvezeno okruglo drvo u Njemačku SiiniO proŠle
godine sa 180.000 vagona izgubilo 18 milijuna kruna
a predmnjevamo li, što je sasma opravdano, da će sliedečih
godina izvoz okruglog drva najmanje za četiri putah toliko
poskočiti, uslied povišene carine na izradjeno drvo, eto nam
opet silnih milijuna, koje Austro-Ugarski državljani kroz to izgube.


Predpostavimo li na dalje, da se od tih 180 tisuća vagona
drva u Njemačku izvezenih, upotriebi bar 3000 vagona u
tuzemstvu za proizvodnju recimo na pr. papira, to će se iz
toga drva moći proizvesti do 160.000 metričkih centi papira.
Uz to će se potrošiti ugljena, raznih kemikalijah i drugih
nuždnih tvarih 4 —5 tisuća vagona, što bi opet odbacivalo
znatni dobitak ne samo radnikom, kojih je kod tog poduzeća
od prilike do 2000 zaposleno, nego i željezničkim poduzećima