DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 501 —


ne uzmemo obzir na razvitak tolikih tisuda manjih drvnoobrtnih
poduzeda kao na tokare, stolare, bačvare i t. d. razvitkom
kojih i potražba drva biva od dana u dan sve veća.


Radi lagljega poimanja važnosti u govoru stojedeg pitanja,
iztaknuti demo ovdje važnije podatke odnosede se na
uvoz i izvoz drva iz Austro-Ugarske monarkije u obde, a naposeb
na eksport u Njemačku.


U našu monarhiju importirano je prošle godine samo


26.400 vagona drva u vriednosti od 10*5 milijuna kruna;
naprotiv pako izvezeno je u razne pogranične države kao:
Njemačku, Rusiju, Srbiju, Rumunjsku, FrancuzKU, Italiju, Švicarsku
itd. ukupno 419.742 vagona drva, što reprezentira vriednost
od preko 250 milijuna kruna, iz česa razabiremo višak izvoza
od 393.262 vagona u vriednosti od okruglih 240 milijuna kruna.
Od gore navedenih 419.750 vagona drva, koji se iz naše
monarhije godišnje izvažaju. izvezlo se je u pojedine pogranične
države kako sliedi: u Italiju 57.000 vagona; u Rusiju 27.000
vagona; u Francezku 20.000 vagona i t. d. dočim u Njemačku
ništa manje nego 260.000 vagona, dakle daleko preko polovine
od cielokupnog izvoza, od kojih´ se je opet u piljenom ili tesanom
stanju izvezlo do 180.000 vagona, a istom ostatak u
okruglom ili u na pol izradjenom stanju. Ti podatci kao i
okolnost, da je prirast izvoza drva u neizradjenom stanju od
godine do godine sve veči, dočim izvoz izradjenog materijala
relativno zaostaje, najbolje nas upućuje koliku pažnju moramo
posvetiti povišici njemačkih carinskih tarifa na izradjenu drvnu
robu i od kolikog je ona uštrba po razvitak drvne industrije u
našoj monarhiji!


Nakana Njemačke tu je vrlo prozirna, te bez da odkrijemo
koprenu, zdrav razum razabire te joj je nakana olahkotiti uvoz
drva u okruglom stanju, da se time njemačka industrija drva još više
podigne. Ona bi s vremenom industrijalne drvne podhvate naše
monarhije konkurencijom utukla, nu da li će joj to za rukom
pođi, vrlo dvojimo.