DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 498 ~
Ovakovi slučajevi, pa teretili oni naslov servituta, ili dobavljala
se drva baš iz vlastitih šuma, što će danas već mnogo
redji slučaj biti, jesu sa narodno gospodarstvenog gledišta odlučno
nedopustivi. Ovde treba zakon da posreduje i da stane
na put ovakovoj prekomjernoj raztrošnosti drva; zakon treba
pogorelce da pridrži na gradnje od vatre sigurne, a ujedno bi
se morao naći i neki način, kojim bi se unesrećenome pomoglo
da uzmogne graditi takove od požara sigurne gradnje, a
s´ druge strane opet obterećenika odnosno obterećene šume
sačuvale da ne propadnu kao žrtve servituta — a naime onih iz
naslova požara (sogenannte Brandclausel). Šumski servituti potičući
u obće iz davne prošlosti te prema tome i regulirani pod
bitno drugim okolnostima i potrebama nego što su današnje,
moraju se današnjem duhu vremena i okolnostima prilagoditi;
što je nekad moglo biti sada više ne ide, požari se množe, valjda
usljed razdražljivijeg i grozničavog stanja našega doba u strahovitoj
mjeri, a svemu tomu je posljedicom, da vriednost drva
skače do neočekivane visine, a kako li će tek biti, ako se proročanstvo
Melardovo ispuni?


Odmah nato nadovezujući obraćam pozornost na naše sadanje
šumsko gospodarstvo u brdima. Nalazi li se naime šuma
u rukama maloposjednika seljaka, ne uzgaja se ona za porabno
drvo. Kada oni jednom posjeku sve vriednije drvo, ostave
šumu samu sebi, i puste da posječenu površinu na pravu šumu
i "podpunu sastojinu uzpostavi na njoj se nalazeći bezvriedni i
jadni priraštaj, koji je kroz godine i godine već i posve zakržljavio,
pak ih i onda samo gdje je to moguće brzo za travarenje
upotriebe. A ovo gospodarenje ne odgovara suvremenim
našim današnjim okolnostima, isto tako kao što to neodgovaraju
više sadanjem duhu vremena ni nekadanje šumsko-redarstvene
mjere. Oveći posjedi su opet servitutima obterećeni
tako, da je svako intensivnije šum. gospodarstvo u obće nemoguće.
— Dobro će biti ako baš sada i pri ovoj rieči upozorim
i na predavanja ces. kr. šum. upravitelja Kubelke u
>Oestereichische Vierteljahresschrift« od god. 1898. svezka III.