DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 485 —


stručari, u okolnosti, što pojedinac nije bio dodieljen na službovanje
kr. kotarskoj oblasti, već kr. županijskoj oblasti.


Do toga uvjerenja doveo ga je i dialog izmedju mladoga
šumara, komu bje tek povjerena uprava nekog kotara, sa starijim
susjednim šumarom o praktičnom procienjivanju hrastovih
stabala — što je naveo za ilustraciju svojih navoda.


Neka bude na utjehu g. pisca, ako reknem, da dio posala,
što ih navadja g. pisac, koji da se svakim danom opetuju,
obavlja šumarski vježbenik maksimalno u Vs razpoloživog vremena
i u toliko bi samo mogao kr. nadlugar kr. županijskom
šumarskom tehničkom izvjestitelju poslužiti.


Bez dvojbe je ali, da se mladi šumar i sa svima najjednostavnijima
uredbama upoznati mora, a i ne govored o
službenom konceptu.


Ta znano mi je, da neki nauke s odlikom svršivši stručar
(tehničar) došavši se prigodom prvog namještenja predstaviti
šefu —- podžupanu — bio oslovljen medju inim sa riečimi:
»Da, da samo se priučite valjanom konceptu, jer badava
stručnjak, ako u zgodnoj uredskoj formi ne dete shodno Vaš
prtdlog na mienje iznieti«.


Ta znano je, da se nijedan vježbenik ma koje struke,
posvetio se on bud političnoj bud sudbenoj struci, ne zna ma
u najjednostavnijoj uredovnoj uredbi snaći; a kod političke
struke spadao on ma i »strukovnom osoblju« imade se upoznati
i prilagoditi mnogima uredbama i uputiti se u administraciju
poput ostalih perovodnih činovnika.


Ta i to je zanj dobar dio praktične naobrazbe. Stupiv u
praksu ma koje struke, vježbenik izgubi se momentano u kaosu
uredskih nazivlja i uredaba.


Sliku vidi, ali koprenom zastrtu!
Ta pojavila se pred njim ciela četa — nezna zažto mu
služi — i kamo da ju odputi.


Ovamo ekshibit, tamo registar i jednostavni i kazneni, gdje
je scontrum? Referatni arak, parafni arak, naledjiti, priorirati
uskladiti. Evo dopisa, odpisa, napisa, zapisa, razpisa, pripisa,
propisa i t. d. 06