DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 484 —


Zaključci pako sami u svojoj su jezgri tako kratki, izraziti
i jasni, a ipak sadržajem obsežni i bogati, da su u njih
sadržani i svi glavni uslovi za postignuće valjane stručne naobrazbe
mladih šumara.


Haruošdu će pako pozdravljati mladi šumarski sviet predlog:
»neka bi se praktični bienium ima smatrati lih praktičnim nastavkom
obuke, a mladi šumari (vježbenici) neka se ne bi smatrali
običnom radnom silom«, Često — makinom


Kako iztaknuh svrha, koja je vodila izpitno povjerenstvo
kod stvaranja zaključka, vrlo je plemenita a zaključci razumljivi
i jasni bez komentara, nu nastaje pitanje kako i na koj način,
da se ti zaključci ostvare. Nešto o tomu uslobodjujem se i ja
spomenuti. Medjutim je u broju 6. »Šum. lista« tangirao
to pitanje pod naslovom »Šumarski vježbenici«, g. B. želeći
upođpuniti gornje zaključke i nadodati svoje predloge, na koje
ću se biti slobodan obazrieti.


Ako i jest kod toga vodila g. pisca dobra nakana i plemenita
misao, nikako se ne mogu ipak da sprijateljim sa njegovima
nazorima i posve dvojim, da bi se ostvarenjem istih,
moglo blagotvorno djelovati u tom smjeru.


Gosp. pisac nastojao je naime tečajem svoje razprave dokazati:
»da bi si Šumarski vježbenik mogao mnogo bolju praksu
steći, kad bi bio nakon svršenih teoretskih studija dodjeljen na
službovanje za trajanja bieniuma u mjesto kr. županijskoj oblasti
odnosno njezinom šumarskom referentu, kr. kotarske oblasti
ili bolje njezinom šumarskom referentu, te da bi bio kr. nadlugar
za poslove, što ih obavlja šumarski vježbenik kod županije,
posve upotriebiv, te odgovarao zahtjevom, što se kod županije
na šumarskog vježbenika stavljaju«. Po mnienju gosp.
pisca B. obavlja on samo jedan te isti posao (vodi uručbeni
zapisnik i kazalo, nadopunjuje razne propisne izkaze, rubricira
skrižaljke i t. d.).


Gosp. pisac nazrieva glavnu manu toga, što mladi šumari kod
polaganja državnog izpita na praktična pitanja površno odgovaraju
i što su često i posije položenja istog dosta slabo praktični