DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 483 —


Potežkoće početka morale bi se svakako i u tom slučaju
svladati, ako i bi osim truda i materijalnih žrtava zahtjevale,
što važni gospodarstveni interesi a još važaiji družtveni i socijalni
odnošaji, bezuvjetno zahtjevaju.


Favao DianovszJcy


kr. drž. nađšumar.


Praksa mladih šumarskih tehničara.


Piše Josij) Ileckner, kr. žup. šum. vježbenik.


Htjedoh, da po prvi put pišući u »Šum. listu«, pišem o
nečem drugom, nu neke okolnosti me prinukaše, da se baš tom
zgodom pozabavim razmatranjem, spadajudim pod gornji naslov.


Izpitno je naime povjerenstvo »državnog izpita za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva« odlučilo, da na temelju
dojakošnjih opažanja u obće, naročito pako povodom državnih
izpita obdržavanih ovoga proljeća, podnese visokoj kr. zemaljskoj
vladi na blagohotno uvaženje sliedeće po njemu stvorene zaključke
:


1. »Da se osjegura bolja praksa onih kandidata, koji se kod
bujičarstva upotrebljavaju i to tako, da oni bar jednu godinu
u drugim granama šumarske prakse upotrebljivani budu. 2. Da
se vježbenici namješteni u šumsko-tehničkoj službi kod političke
uprave u Hrvatskoj i Slavoniji češće premještaju, da što
bolje upoznaju razne predjele domovine, kojih su šumsko-gospodarstvene
prilike vrlo različite. 3. Da se šumarski vježbenici
u obće što boljim šumskim stručnjakom dodieljuju«.
Svrha koju je imalo pred očima izpitno povjerenstva, stvarajući
odnosne zaključke, naime, da se mladima šumarima
(vježbenicima) pruži prilika za vrieme trajanja bieniuma zadobiti
što izdašniju praktičnu naobrazbu, vrlo je plemenita, a nastojanje
izpitnog povjerenstva hvalevriedno, nadalje je svrhasa nacionalno-oekonomske strane po razvoj ove temeljne grane
produkcije od osobitog zamašaja.