DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 482 —


putem poduzeća izdaju, sigurno bi pojedini vještiji i sposobniji
radnici mogli sebi mali imetak steći; osim toga pravičniji postupak
sa narodom sigurno bi probitačno djelovao na njihovo shvaćanje
prama svomu domu, sigurno bi se stime učvrstila njegova
odanost i ljubav na prama domovini, te ne bi bio tako
brzo na izselivanje u inozemstvo spreman.


Izselivanju, koje je zadnjih godinah otelo mah, ne samo
kod nas, već i cijeloj našoj monarkiji, nije uzrokom izključivo
samo ta okolnost, da ne bi mogao svaki pojedini podanik svoj
svakdanji potrebiti kruh zaraditi, već težnja za imetkom, i jer
ga ljubav napram domovini neveže na oto, da ovaj cilj, marljivo
radeći i kod kuće postignuti može.


Nasuprot, da se nadje u svakom selu barem po jedna osoba,
koja je sebi kod kuće mali imetak stekla, sigurno bi donekle
jenjala privlačiva snaga Amerike, jerbo bi narod uvidio, da se
dobrom voljom, ustrajnom marljivošću i kod kuće željeni cilj
postići dade — Poznato je sjedne strane vrlo dobro, da se
neobogaćuju svi izseljenici, s druge strane ne može se zatajiti
niti ta činjenica, da njekoji od njih tamo imetak steku, dapače
se i obogate. Za stalno, ova okolnost mami druge na izseljivanje,
dočim kod kuće malo koji zasluži više, nego da se
samo prehrani.


Samo po sebi se razumjeva, da se ne bi dalo na jedan put
povoljniji družtveni i politički odnošaj savezno sa šumarskima
radnjama stvoriti, ali kroz dulje vrijeme, uztrajnošću bi se i
u ovom pogledu znatni uspjeh postići dao.


Dapače, kako se iz prednavedenog uviditi može, usljed savršenijih
načina izvoza, te intenzivnijeg rukovodjenja gospodarstva,
povisio bi se s vremenom i dohodak šumskog gospodarstva.


Poznato je, kakova bi težka zadaća čekala, za slučaj provadjanja
spomenutih radnja u vlastitom kućanstvu, upravljajuće
šumsko osoblje, napose prvih godinah, ili bolje rekuć prvih decenija,
to jest sve dotle, dok ne bi narod našu dobru nakanu
podpuno razumio, i usljed toga nama se povjerio.