DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 481 —


Prispodobiv u obce provedbu naših šumskih izradbenih
radnja sa onima gospodarstvu ili obrtu spadajućima sličnima
radnjama, obavljaju se one praktičnije, dočim koje se kod
nas izključivo još uvjek sa ručnima ili tegledima silama vrše.


Nedvojbeno je, da smo radi toga, na ovom polju jako zaostali,
što smo samo u tom slučaju u stanju nadoknati, ako
provedbu tih radnja na takav temelj postavimo, na kojem se,
akoprem polagano, ali sigurno i redovito razvijati uzmognu. A
to je samo onda mogude, ako šumoposjednici sve one šumske
radnje, od kojih 90 °/o na izradbene troškove odpada, u vlastitoj
režiji obavljaju.


Time opet nije rečeno to, da se pojedine radnje uz nadnicu
obavljaju več jih treba pojedinim radničkim družbam izdati
uz pogodbu a pod strogim nadzorom.


Da kod pojedinih radnja nemamo sa više radnika posla,
zato neka sebi svako pojedino družtvo izabere vodju, koji će
njihove interese prama šumovlastniku ili prama njihovim organom
zastupati, ili pako neka vještiji radnici sastave sebi
družtvo. — Svakako moramo nastojati, da se zaslužbina medju
nje jednako razdijeli, osim vodje, koji bi se izim svojega dijela,
od strane svojih drugova radi toga nagraditi imao, što
je dotično poduzeće na sebe primio, te družtvo kod zajedničkih
poslova zastupao.


Za slučaj, kada se izradbene radnje uz poduzetničtvo
obavljaju, gubi kako država — tako i svaki pojedini šumoposjednik
onaj politički i družtveni upliv, koji bi uz svoje
imanje na pučanstvo izvršivati mogao.


Kod poduzetničtva polučeni dobitak, samo jedna osoba
uživa, akoprem od cijelog posla drugo ništa vršila uija, osim
što je pogodbeni zapisnik, ili kupoprodajni ugovor podpisala,
te trgovinu, u nadi obilnog dobitka, s novcem obskrbila.


U tom slučaju, kada bi se ove radnje u vlastitom kućanstvu
obavljale, jedan dio dobitka sigurno bi šumovlastniku pripao,
drugi dio pako razdijelio bi se medju siromašne radnike.


Da se šumske radnje svagdje u vlastitom kućanstvu provadjaju,
da se pojedinim radničkim družbam ili vodji njihovom