DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 480 —


Tako nastavši manjak, poduzetnik za stalno ne će kao
usljed njegove krivnje nastali na sebe primiti, nasuprot okriviti
će šumsko rediteljstvo, da je procijenu nevaljano obavilo.


Ovaj manjak nije samo stog razloga štetan, što se je usljed
toga drvna gromada umanjila, već i radi toga, pošto se vrijednija
gradja vedih dimenzija na manje komade izradi, kojima
je jedinstvena cijena znatno manja.


Transport izradjenog drvnog materijala, obavlja se kod
najviše šumo-posjednikah izključivo upoti^ebljivanjem ručnih i
tegledih sila. Imade jošte dosta takovih šumskih gospodarstva,
kojima druga, sliodnija i probitačnija obćila, poznata nisu.


Ova okolnost prouzrokuje to, da osobito za vrijeme blagih
zima, nisu u stanju sve proizvedeno drvo izvesti, pošto okolica
nema tolikih tegledih sila, kojima bi se za kratko vrijeme, dok
sniježni put traje, sve ovo drvo odpremiti dalo. Kod više se je
šumskih gospodarstva uobičajilo izradjena ogrijevna drva,
usljed pomanjkanja tegledih sila, samo druge zime nakon izradbe
iz šume izvažati. — Ovakovo, u sjedini zaostalo drvo,
dvostruku štetu trpi, prvo, jer je bez kamata ležeda glavnica, a
drugo ono i na kakvoći mnogo gubi.


Da su ovi izradbeni poslovi jednomu stručnjaku povjereni
bili, sigurno bi bio oko toga nastojao, prilagodiv se okolnostima,
da manjkajudu izvoznu silu, na neki drugi način nadoknadi.
Time opet nije rečeno to, da bi on na jedan put sa
shodnima izvoznima spravama gospodarstvo urediti mogao, već
korak po korak napredujući, probitačno bi ga razvijao.


Na ovom polju imade još više toga što bi se prije izkušati
moralo, nu to se od dotičnih radnja preuzimajućih poduzetničtva
zahtjevati ne može, i to već iz tog razloga ne, pošto
ono kod dotičnog vlastelinstva samo krade vrijeme rade.
Upravo radi toga ne će takav poduzetnik, a niti može pokusa
radi, znatnije svote žrtvovati.


S druge strane jeste opet nemoguće, da radi intenzivnijeg
razvijanja pojedinih izradbenih radnja, na dulje vrijeme trajajuće
ugovore sklapamo, pošto se promjena vrijednosti drva i
kroz kratko vrijeme znatno promjeniti može.