DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 479 —


upravljajući činovnik, koji zna za svaku pojedinu sječinu izradbi
najbolje odgovarajući način ustanoviti (taj nazor mi ne
dielimo, već držimo da to drvotržac svakako još mnogo bolje
razumije Ur.) nadalje kojim putem, na koji način se može
izradjeni materijal od onuda izvesti dati, te kako treba za tu
svrhu nuždna i potrebna obćila udesiti i provesti. —


Sa podredjenim mu osobljem, može šumovlastnik sve radnje
po ustanovitim načelima točno izvesti dati; u stanju je
takorekuć svaki udarac pojedine sjekire kontrolirati.


Bez stalnog nadziranja i upraljanja radnja, ni na izradbu
odnoseća se najshodnija načela mnogo ne vrijede, jer se radnici
istih ne drže.


Ovakovo osoblje ne stoji kupcu a niti poduzetniku na raspolaganje,
jer se to njima ne bi se izplatilo, sdruge strane pako
zato, pošto uvjek medju drugima okolnostima živući trgovci
takovo osoblje niti uz najveće novčane žrtve dobiti mogli nebi.
(Ovo za naše odnošaje ne vriedi. Ur.)


Drvotržci kao i poduzetnici pojedinih radnja sdruže se redovito
sa u onim okolici stanujućima krčmarima, radi obav-
Ijenja šumskih poslova; dapače njima u više slučajevima cijeli
posao povjere.


Sigurno ne stog razloga, da bi se ovi u taj posao razumjeli,
već radi toga, pošto su oni sa narodom bolje poznati, te potrebite
radne sile lakše pribaviti znaju. U ovim slučajevima
radnici — čast i poštenje iznimkam — često u najopasnije ruke
dolaze.


Ovi onda izradbu drva na taj način provadjaju, da u tu
svrhu po svojoj uvidjavnosti radnike u sječine namještaju, koji
bez ikakovog dalujeg nadzora, po njihovoj volji njima povjereni
posao obavljaju; isto tako se postupa i kod transporta drva.


Posledica je ovako izvedenih radnja ta, da radnici iz jednog
posla višeputa dva načine, usljed čega postane obavljeni posao
skuplji, 8 druge strane pako tamo, gdje bi se posao uz vještu
upravu sa 10—15°lo proizvodnim manjkom izvesti dao, nastane


30—407o.