DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 478 —


samo na uštrb unovčivanja, te tako postane vješto i koristno


unovčenje nemogndim.


Osim toga je to za činovnike, prodavati drva uz mjenicu,


stvar vrlo škakljive naravi, pošto bi se moglo slučajno dogo


diti, da kupac prije dolazka platežnog roka pod stečaj spadne.


U inozemstvu, napose u Njemačkoj, kako nam je poznato,
uživaju kupci i od strane državnih šuma ograničeni kredit,
prem da prodaju sami upravljajući šumari obavljaju. Istina jo
doduše, da piljena roba niti tamo nesačinjava kupo-prodajni
predmet. —


Moguće je, da bi na obće odnošaje zlo uplivalo to, ako
bi državni šumski erar na svojim sječinami drvo u vlastitoj
režiji izradjivao, te gotove šumske proizvode unovčivao.


Uz istovrstnu, jednoličnu prodaju u promet stavljajućeg
ogromnog materijala, mogao bi se lahko naravni odnošaj iz*
medju ponude i potražbe poremetiti, kod toga bi manja vlastelinstva
a i drvotržci mogli za natjecanje nesposobnima postati
time, što bi obćinstvo jednostavno svu svoju potrebštinu
dobavljalo od najmoćnijeg, najpouzdanijeg prodavaoca, to jest
od države.


Sve radnje nastavše kod izradbe drvnog materijala, od
obaranja do odpremanja na pilane, odnosno stovarista, gospodarstvenog
su značaja, dočim unovčivanje materijala na pilanama
i skladištima spada medju trgovačke poslove. Od tuda
slijedi, da bi prve šumovlastnik, a druge trgovac obavljati
imao. —


Da vidimo sada, s gledišta šumsko gospodarstvenog, kakova
je ta korist, i kakova je šteta, koja se opaža kod provadjanja
tih radnja u vlastitoj režiji, te kod provadjanja istih
putem poduzetničtva. —


Kod izradbe drva na licu mjesta neobhodno je potrebno
dovoljno strukovne znanje, nadalje stalni nadzor i kontrola,
što je samo šumovlastnik u stanju učiniti, jer mu stoji na
razpolaganje njegovo stručno izobraženo osoblje. — Najzvaničnija
osoba jeste za obavljanje ovoga posla gospodarstvom