DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 477 —


8 druge strane pako, da u promet stavljanje ovakovoga malo
vrijednog tehničkoga drva dobrom glasu dotičnoga vlastelinstva
samo škoditi može: moramo za cijelo na vrlo niski kubični
sadržaj onaj kvuantum drva reducirati, koji bi se kod prodaje
na panju, još shodno na tehničku svrhu upotrebiti mnogao,
te od kojega bi šumovlastnik za slučaj predaje na stovarištima
izključivo na ogrijevna drva izradio.


Ovu je neznatnu razliku na vrijednosti, u stanju šumovlastnik
sa prebitačnijom provedbom izradbe izjednačiti,


Treći način unovčivanja drvenih etata je onaj, kada posjednik
svoj drvni materijal sam na rezanu i inu robu izradjuje,
te ju kao takovu unovči


Kod ovoga načina unovčivanja mora biti prodavaoc uvjek
spreman na časovite uplive. U ovom slučaju mora šumovlastnik,
kada se kupac javi, odmah više puta i brzojavno posve
valjanu pogodbu sklopiti, ito takovu, kakova se prama okolnostima
sklopiti dade.


Najprobitačnije je kod ovoga načina prodaje, prilagoditi
se dnevnim drvnim cijenama. — Unapred ustanovljeni stalni
cijenici za ovakovu robu, podnipošto nisu probitačni; dapače
je prodavaoc više puta prisiljen, istu uz razne cijene prodati.
Nadje se primjerice na nekoliko vagona piljene robe takav
kupac, koji od obične cijene 15 — 20° o više plaća, koliko za
veći kvuantum ne bi bio platio.


Neugodnim čini ovaj način prodaje i to, da piljenu robu
uzimajući trgovci ili gradjevni poduzetnici, vrlo rijetko sa gotovim
novcem plaćaju, već gotovo redovito mjenicom na šest
mjeseca glasećom.


Uzevši u obzir gore opisanu okolnost, lahko se uviditi
dade, da je ovaj način unovčivanja samo kod onih manjih šumovlastnika
probitačan, koji sa svojim gospodarstvom sami
upravljaju. — Kod većih posjednika, napose pako kod državnog
šumskog erara, gdje nije bezuvjetno razpolaganje upravljaj
ućim organom povjereno, ovaj način unovčivanja probitačan
nije, pošto je ograničena vlast upravljajućeg činovnika