DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 476 —


Prodaja ova imade opet tu zlu stranu, da se kod iste,
po postojedima običajima, kvalificiranje izvadjenih proizvoda
preduzeti mora.


U ugovorih odnosećih se na ovakovu prodaju obično stoji,
da je kupac dužan »sve u svrhu obrta i trgovine sposobno
drvo« preuzeti. — Ovih je par riječi dovoljan razlog, da se
prodavaoc i kupac, osobito u onih godina, kada trgovina sa
drvom slabije uspjeva, danomice medjusobno svadjaju; dapače
kad kad i skupocjene parnice medju njima nastanu.


Tko bi znao u obde odlučno i pred svakim nedvojbeno
onu granicu ustanoviti, kod koje se dobar kvalitet drva svršava
a škart počima. Sve drvo biti če sa strane predavatelja
dobro, dočim sa gledišta primatelja ne će.


Iz ovog kvalificiranja nastale šteta, jako je dvojbene naravi.
Jer ako se kupci usude polag površinah na panju
sječine kupiti, zašto ne bi mogli, izključiv kvalificiranje, izvadjene
šumske proizvode jednostavno po kubičnom metru preuzeti?
U ovom slučaju mnogo manje riskiraju, nego kod prodaje
na panju, kod koje o kvalificiranju niti govora nema.


U ostalom, kod prodaje natjecajućima se trgovcima vrlo
dobro je poznata kakvoća drva dotičnoga šumovlastnika, te se
upravo samo radi toga usudjuju drvo na panju kupovati.


Bezdvojbeno je, da kod kupnje na panju kupci i ono
dz´vo slabije kakvoće, još na tehničku robu ili bar trupce izrade,
koje prigodom primanja na skladištima podnipošto primiti
ne bi hteli, a na to ne bi jih nitko ni prisiliti mogao.
Oni su tog načela da kada već sve na panju platiti moraju,
izraditi će od istog bar trupce III. vrsti, koji se od ogrijevnog
drva još uvijek bolje plaćaju. Nasuprot, da je šumovlaetnik
sam sječinu izradjivao, on bi ovo slabije drvo za stalno
na ogrijevna drva izradio bio.


U obće je jako dvojbeno, je li je probitačnije ovakovo
drvo slabije kakvoće na tehničko drvo izraditi.
Držeć pred očima tu okolnost, da je izradba tehničkog
drva razmjerno mnogo skuplja od izradbe ogrijevnog drva,