DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 474 Šumovlastnik
doduše može kod ovog načina prodaje kupcu
donekle na taj način pomod pružiti, što je većim dijelom kod


privatnih šumoposjednika i običajno da drvotržac kupovinu
samo nakon izradbe, ali svakako prije izvažanja proizvoda,
položiti mora.


Uza sve to, ne može ipak izbjeći troškovima oko izradbe
drva. — Izvadjeni drvni materijal, poprilici samo nakon jedne
ili poldrug godine iza obaranja prodavati počima, te za svoju
robu gotov novac dobiva, a više puta i na šest mjeseca glaseču
mjenicu. — Drvni materijal na panju, uslijed gore iztaknutih
okolnosti, u stanju su kupovati samo oni sa većom
glavnicom razpolagajući trgovci, radi toga i imade u tom slučaju
manje natjecatelja, no u onom slučaju, kada bi se isti
materijal u izradjenom stanju prodavao-


Posljedica je ovih činjenica ta, da se u najviše slučajeva,
za sječine na panju prodane, nešto manja svota postigne, nego
što bi faktičnoj vriednosti odgovaralo.


Osim ove, šumoposjedniku nanesene štete, još i narodno
gospodarstvena šteta postoji u toliko, da se manja glavnica sa
velikom nije u stanju natjecati, te se na taj način nerazmjerno
razdijeljenje obćega dobra i nadalje povisuje.


I sa šumsko-gospodarstvenog gledišta imade mana prodaja
na panju. Dogoditi se mogu naime medjutim takove elementarne
nepogode, napose vjetrolomi, usljed kojih nastaje potreba
bezodvlačnog izrabljenja onih površina, koje u gospodarstvenoj
osnovi za izrabljenje propisane bile nisu ; u kojem slučaju bi
se u svrhu gospodarstvenoga ravnotežja, ili dijelom ili pako
podpuno netaknute ostaviti morale, na što kupac privoliti ne će
ili ako hoće, sigurno samo na štetu šumovlastnika.


Ako se kupci drvnog etata na panju i obvežu, da će dogodivše
se izvale i vjetrolome izraditi, i po kubičnom metaru od
šumoposjednika preuzeti, posebno odijelivanje obračunavanje
tog drvnog materijala, u obično tijesnim šumskim dolinama
i na stovarištima skopčano je sa velikom potežkoćom, pošto
se i bez zle nakane dogoditi može, da se ovo drvo, izmješa
s onim na panju prodanim.