DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 472 —


brezovina. Od borove panjevine dobiva se destilacijom katran


terpentin.


Fabrikacija celuloze istom je u razvitku ali rapidno napreduje,
jer je surovine gotovo svagdje u izobilju, a i jeftina je.
U novije doba počela se je razvijati i industrija taninskoga
ekstrakta; i ona ima obilje surovine.


Iz sveg do sele navedenog vidi se, da rusko je šumarstvo´ved
na dosta visokom stepenu razvitka i sve se vise razvija ta toli
važna grana narodne privrede; nije stoga ni čudo da je i na
parižkoj izložbi rusko šumarstvo zauzelo dostojnu ulogu u
kolu ostalih kulturnih država, a svjedoči i o živom pregnuču
ruskoga naroda na tom polju. Tako je rusko šumarstvo već
na parižkoj izložbi mnoge i mnoge iznenadilo pak ne ima sumnje,
da će ono na budućoj izložbi u Petrogradu — za koju novine
javljaju, da će se godine 1903 prirediti — osobito zastupano biti.


Različiti načini unovčivanja drva sa šumsko i
narodno-gospodarstvenog gledišta.


Izradba šumskih proizvoda spada nekoj puta medju najvažnije,
u djelokrug upravljajućeg šumora spadajuće radnje,
što ]e nama svima vrlo dobro poznato. Izradbeni troškovi iznašuju
po prilici, popriječno u velikom, jednu četvrtinu vrijednosti
od tvorivog — a dvije trećine od ogrijevnog drva; stog
razloga, na prihod šumskog gospodarstva znatno uplivaju.


Uzevši s druge strane u obzir tu okolnost, da kod izradbe
drvnih etata mnogo i mnogo radnika dobiva zasluge, dapače je
žiteljima pojedinih okolica, često jedini pače izključivi izvor
zarade, to je poslodavac po tome u stanju, na u blizini njegovoga
posjeda stanujući radnički stalež uplivati, koli u moralnom


— toli i u družtvenom i socijalnom pogledu znatno.
Najobičniji načini izrabljivanja drvnih etata, odnosno godišnjih
sječina jesu slijedeći: