DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 56     <-- 56 -->        PDF

trgovina oruđja i lovnih potrebština.
ISagrrelD, Palača, I. jar-v. šteđ-ionice.


Cieoe ieia


najbolje vrsti


Ws^mHmwiy


svaki višeputa
aporabiv


100 kom. Lefaucheaux sivih Caliber 16 . 1 K. 85 filr
100 istih smedjih , 12 . 2 65
100 Lancaster sivih „ 16 . 2 15
100 „ P a t e n t-Lancaster smedjih „ 16 . 2 45
100 „ istih smedjih „ 12 ..._,„ 95 ,


2 „
Sve ostale vrsti u svimi Oalibri najjeftinije. U jedan post.
5 kila omot stane 700 kom. Calibra 16, a 600 kom. Calibra 12.


Ciene
gotovih
naboja.


Ovi su punjeni najboljim barutom, pod mojom pazkom točno
jedan kao drugi izradjen, a svaki označen brojem sadržavajućeg
špriha.


U manjimi mjesti ne može si nitko tako dobre i točne naboje
sam napraviti, jer se ne dobije takov barut niti stoje na razpolaganje
takove sprave kakove sprave ja rabim.


Normalna količina baruta jest za Oaliber 16 4´/2 grama, a za
Caliber 12 S´/j grama. Na zahtjev mećem manje ili više baruta.
100 kom. Lancaster-naboja sivih Caliber 16 . . . 7 K. 90 fil.
100 „ Patent Laneaster naboja smedjih Caliber 16 8 , 50 „
100 , istih naboja smedjih Caliber 12 .. . 9 „ 90 ,


Sve ostale vrsti naboja u svimi Calibri najjeftinije. Ciene se
razumjevaju loco Zagreb bez omota, plativo pouzećem.


Poštom šaljem najmanje jedan sandučić svake vrsti naboja u
koji stanu 100 kom. Caliber 16, a po prilici 85 kom. Calibra 12.
Prigodom naručaba — za koje najučtivije molim — neka se


velecienjeni naručitelji na ovaj list pozvati blagoizvole.
Uz lovački pozdrav, odličnim štovanjem


S- IfZočoi3.d.a.