DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 55     <-- 55 -->        PDF

SADRŽAJ.


Stran«


VI. Zemljištne zajednice, njihov postanak, razvoj i uređjenje.
Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar 384—396


Same sjeverne Amerike. Piše Dragutin Hire (Svršetak). . . 396—416


Odgovor na „Obzorov" članak „0 našoj šumarskoj akademiji".


Piše prof. I. Partaš 416—426
Listak. Osobne viesti: Podielienje naslova. — Imenovanja i
promaknuća 426


Zakoni i normativne naredbe: Okružnica kr. zemalj.
vlade, odjela za unutarnje poslove od 28. lipnja 1901.
br. 13.550 426—428


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 428—429
Promet i trgovina 429—431
Različite viesti: f Grof Gjuro Jellačič.— Viesti sa kr.


šumarske akademije zagrebačke. — Osušenje „Lonjskoga
polja". — Borba za naslov. — Cesko šumarsko
družtvo. — f Henrik vitez Strzeleeki. —
Za povišenje plaća u Ugarskoj. — Glede ovogodišnje
skupštine našega družtva 431—433


Izkazi o uplaćenoj članarini 433—435
Natječaj i oglasi. 435—436