DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 434 —


u Mitrovici polag broja g. n. 1967. 18 K.; Šumarija u Trnjani, članarina
logarah 52 K.; Šumarija u Cerni, za šamara Abramoviea 10, za lugara
Spaića N. 4 K.; Gospodar, ured gjurgj. imov. obeine polag broja
g, n. 3. 4 K.; Šumarija u Krasnu, članarina za lugare 30 K.; Šumarija
u Rajevuselu, članarina za lugare 1901. 52.; Šum. gosp. učilište u Križevcih,
pređplata za g. 1901. 10 K.; Mijo Smolčlć, raž. oficijal, članarina
za 1901. 10 K.; Gospodar, ured u Petrinji, za lugara Nikolu Nesvanulicu
i Nikolu Andasura 4 K.


Izkaz


vrhu uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumarskog
družtva u mjesecu lipnju 1901.


Nadšumarski ured, Vinkovci lugarske članarine 146 K.; Ivan Markulin,
Petrinja II. obrok članarine za 1901 .5 K.; Janeiković, šumar,
Požega, lugarske članarine 8 K.; Ivan Antoš, šumar, članarine za god.
1898. 1899 20 K.; Richarđ Lang, šumarnik, članarina za g. 1901. 10 K.;
Franjo Klobučar, lugar, članarine za lugare Josipa Starčevića, Matu Ružica,
Ivana Tadeja i za se. 24 K.; Kr. drž. žumarija Vojnić, članarina
za lugara Eremića, te upisnina za Puškara i Eremića 8 K.; Vlastelinstvo
Vukovar prinos za g. 1901. 50 K.; Vlastelinstvo Kutjevo prinos za god.
1901. 20 K.; Jefrem Novakovič, članarinu za god. 1901. 10 K.: Šumarija
Surčin, članarine lugarah, 20 K.; Slavoljub Nemčić, šumarnik, članarina
i npisnina za 10 novih lug. članova 33 K.; Fran Kesterčanek, prof. članarina
za g, 1901. 10 K.; L. Szentgyorgyi, šumar, članarina 1901. 10 K. ;
Makso Matičevid, šum. pristav, članarinu za 1901. 10 K.; V. Koioskenj,
Našice, članarine za god. 1901. 66 K.; M. Mayer, šumar, Belovar upisnina
za lugara J. Itnbrišaka 1 K.: Julio Vraničar, šum. nadzornik, članarinu
za g. 1901. 10 K.


Izkaz
vrhu uplaćenih članarina, prinosa i pređplata u blagajnu hrv.slav.
šumar, društva tečajem mjeseca srpnja 1901.


Julio Seniczkj šumar, članarine za g. 1897. i 1898. 20 K.; Kr.
šumarija Vojnić, članarine za lugara Puškara, 6 K.; Šmidinger, šumar,
nadzor, za lugara Martina Kolara i Isu Stanica 14 K. ; Šum. ured vlast.
Našice, prinos za god. 1901. 20 K.: Drag. Lasman, šum. procjen. u ime