DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 51     <-- 51 -->        PDF

- 433 -se
ovog posjeda tiče, već je izašao češkim i njemačkim jezikom nakladom
samoga družtva.


t Henrlk Titez Strzelecki, umirovljeni ravnatelj šumarske škole
lavovske, odličan i poznat šumarski stručnjak umro je 16. pr. mjeseca
u visokoj dobi od 83 godine u Lavovu, pa je o tom i nBŠe družtvo
osmrtnicom ubaviešteno. Uvaženom blagopokojnom stručnjaku a nestoru
poljskih šumara u Galiciji kličemo: „Slava mu".


Za povišenje plaća činovnika u Ugarskoj počelo se je živo
raditi. Ustrojio se je posebni odbor, koji je pokrenuo živahnu agitaciju,
pB se nada, da će to imati uspjeha. Ide se za tim, da se svim činovnicima
državnim povisi plaća kao i u Austriji. Ova je agitacija počela i
k nama prelaziti, te se prvi početci opažaju u županiji sriemskoj, gdje je
financial. tajnik g. Horvat pozvao ostalu gg. činovnike na dogovor a
tora pogledu.


Doista se može redi, da je ugarsko i naše činovničtvo mnogo slabije
plaćeno od austrijskoga a još k tomu u šumarskoj službi kod političke
uprave obstoji kod nas i XI. činovni razred za kr. kot. šumare, za
koji svi žele, da ga što prije nestane.


€rlede ovogodišnje skupštine našega družtra nije još za sada
ništa odredjeno, jer se zbog raznih razloga nije mogla obdržavati .´sjednica
družtv. upravnoga odbora. Svakako će se to pitanje još tečajem
ovoga mjeseca riešiti, pa ćemo tekar u budućem broju ca ovogodišnja
skupštinu odnoseće se ubaviesti donieti moći.


Izkaz
vrhu uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumar, družtva
mjeseca svibnja 1901.


Kr. kotar, oblast Ludbreg za godinu 1901. za 28 lug. viestnika 56 K.;
Robert Fischbach, šum. nadzor, članarina za g. 1901. 10 K.; Gospodar,
ured I. banske im. obć. članarina za 15 lugara za g. 1901. 30 K.;
Teodor Basara, nadšumar, članarina za 1901. 5 K.; Ivan Markulin, akcesista,
članarina za 1901. 5 K.; Kraško nadzorničtvo u Senju članarina za
lugare 1901. 8 K.; Anton Miiller, vlast, nadšumar, članarine za 1901 10 K,;
Jovo Metlaš, samar članar. za 21 lugara 1901. 42; Gospodar, ured u
Rakovcu za akcesistu Polovica i za lugare za g. 1901. 126 K.; Šumarija
u Goli, članarina za lugara, Miju Pompera 4 K.; Šumarija na Zavalju,
članarina za lugare 1901. 18 K.; Šumarija, u Bosutu, članarina za
lugare 1901. 16 K.; Šumarija u Kupinovu, članarina za lugare 1901. 9 K.;
Dragutin Lasman, nadšumar, članar. za g. 1901. 6 K.; Gospodar, ured


32
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 434 —


u Mitrovici polag broja g. n. 1967. 18 K.; Šumarija u Trnjani, članarina
logarah 52 K.; Šumarija u Cerni, za šamara Abramoviea 10, za lugara
Spaića N. 4 K.; Gospodar, ured gjurgj. imov. obeine polag broja
g, n. 3. 4 K.; Šumarija u Krasnu, članarina za lugare 30 K.; Šumarija
u Rajevuselu, članarina za lugare 1901. 52.; Šum. gosp. učilište u Križevcih,
pređplata za g. 1901. 10 K.; Mijo Smolčlć, raž. oficijal, članarina
za 1901. 10 K.; Gospodar, ured u Petrinji, za lugara Nikolu Nesvanulicu
i Nikolu Andasura 4 K.


Izkaz


vrhu uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumarskog
družtva u mjesecu lipnju 1901.


Nadšumarski ured, Vinkovci lugarske članarine 146 K.; Ivan Markulin,
Petrinja II. obrok članarine za 1901 .5 K.; Janeiković, šumar,
Požega, lugarske članarine 8 K.; Ivan Antoš, šumar, članarine za god.
1898. 1899 20 K.; Richarđ Lang, šumarnik, članarina za g. 1901. 10 K.;
Franjo Klobučar, lugar, članarine za lugare Josipa Starčevića, Matu Ružica,
Ivana Tadeja i za se. 24 K.; Kr. drž. žumarija Vojnić, članarina
za lugara Eremića, te upisnina za Puškara i Eremića 8 K.; Vlastelinstvo
Vukovar prinos za g. 1901. 50 K.; Vlastelinstvo Kutjevo prinos za god.
1901. 20 K.; Jefrem Novakovič, članarinu za god. 1901. 10 K.: Šumarija
Surčin, članarine lugarah, 20 K.; Slavoljub Nemčić, šumarnik, članarina
i npisnina za 10 novih lug. članova 33 K.; Fran Kesterčanek, prof. članarina
za g, 1901. 10 K.; L. Szentgyorgyi, šumar, članarina 1901. 10 K. ;
Makso Matičevid, šum. pristav, članarinu za 1901. 10 K.; V. Koioskenj,
Našice, članarine za god. 1901. 66 K.; M. Mayer, šumar, Belovar upisnina
za lugara J. Itnbrišaka 1 K.: Julio Vraničar, šum. nadzornik, članarinu
za g. 1901. 10 K.


Izkaz
vrhu uplaćenih članarina, prinosa i pređplata u blagajnu hrv.slav.
šumar, društva tečajem mjeseca srpnja 1901.


Julio Seniczkj šumar, članarine za g. 1897. i 1898. 20 K.; Kr.
šumarija Vojnić, članarine za lugara Puškara, 6 K.; Šmidinger, šumar,
nadzor, za lugara Martina Kolara i Isu Stanica 14 K. ; Šum. ured vlast.
Našice, prinos za god. 1901. 20 K.: Drag. Lasman, šum. procjen. u ime