DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 431 dobrim
đielom jedan dio tih predloženih carina nositi morali, a s druge
strane upravo postali tributarnim vlastitim agrarcima. U ostalom vidit ćemo
što će budućnost doneti.


Uspjeh dražbe. Dne 15. pr. mj. otvorene su pismene ponude
stigle vukavarskom vlastelinstvu grofa Eltza na šumski objekt, koji j©
u našem listu već oglašen bio. Bile su to ponude tvrdka:


A. Berger iz Zagreba 430.000 K. (s ogrievom); A. Engel i sinovi
iz Pećuha 452.400 K. (bez ogrieva); J. E i s s 1 e r i sinovi iz Beča
382.000 K. (s ogrievom); S. Benedi k iz Zagreba 393.100 K. (s ogrievom)
i 307.110 K. (bez ogrieva); Neuschloss , ovo dioničko družtvo iz
Pešte 470.000 (hez ogrieva); M. Kronberge r i sin u Budim-Pešti
405.777 K. (bez ogrieva); F. Deutsch a sinovi iz Zagreba 355.555 K.
(bez ogrieva) i H. S. Guttman n iz Kaniže 580.000 K. (s ogrievom) Potonji
postat će valjda i dostalcem.
Ova je prodaja s dva razloga vrlo zanimiva. Prvo, jer [nije bila
udarena nikakova izklićna ciena, a drugo, što se tu najbolje može viditi
kolike li ima razlike medju ponudami drvotržaca, za koje možemo bit
osvjedočeni, da se u procjenu razumiju. Prispodobiv ciene onih ponuda,
koje glase na ukupnu drvnu gromadu (s ogrievom zajedao), razlika je izmedju
najbolje i najslabije za okruglo 34°´„ ;a iz medju najbolje i najslabije
onih ponuda, koje glase samo na tehničku drvnu gromadu 35%.
Iz ovih se ponuda najbolje razabrati može, koliki li momenti djeluju
na vriednost odnosno cienu, pa da li su opravdani prigovori pojedinca
šumarskim procjenama, kakovi se prigovori često čaju od strane nestručnjaka,
a više put i od samih stručnjaka.


Različite viesti.


t Grof Gjuro Jellači<5. U visokoj dobi od preko 96 godina preminuo
je u Zagrebu 20 pr. mj. mnogogodišnji predsjednik hrv.-slav.
gospodarskoga družtva Preuzv. gosp. grof Gjuro Jellačid c i kr. podmaršal
u miru, brat blagopokojnog bana grofa Josipa Jellačića, kojega je za
pune 42 godine preživio. Obće cienjeni pokojnik bio je zadnji mužki
član odlične hrvatske velikaške porodice grofova Jellačića, pokazao je
sve do svoje posliednje dobe osobito zanimanje za naše narodne prilike,
a poimence ležao mu je na srđcu gospodarski napredak našega naroda,
te je kao predsjednik hrv.-slav. gospodarskoga družtva živo nastojao sve
do zadnjih godina, koliko mu je visoka dnba dozvoljavala, da se naše
gospodarstvo podigne do one visine na kojoj se nalazi i u dragim
naprednim zemljama. „Slava mu i vječna spomen u srdcima naroda
hrvatskoga".
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 432 —


Viesti sa kr. šnuiarske akademije zagrebačke. Ove godine dovršilo
se je trogodišnje naukovanje onih slušača šumarstva, koji su se naučne godine
1898/9. prvi upisali u ovu novo ustrojenu šumarsku visoku školu.
Od 12 redovitih slušača zadnje godine položila ih je osmorica koncem
koncem VI. semestra sve propisane izpite. Uspjeh VI. semestralnoga
izpita može se vrlo povoljnim smatrati obzirom na znanje koje su kandidati
prilikom ovih izpita zasvjedočili, pa im samo želimo, da stupiv u
šumarsku praksu budi priđjeljeni vrstnim stručnjakom, koji će im dati


prilike, da se tečajem praktičnog bieniuma do položenja državnog izpita
za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva, što bolje upute u
razne grane šumarsko-upravne prakse. Dao Bog naše se želje izpunile.


Osušenje „Lonjskoga polja". Kako naše domaće novine javiše,
pristupit će se doskora ozbiljno velevažnomu problemu osušenje „Lonjskoga
polja". Ima već gotovo dvie stotine godina od kako se misli ovo
prostiaiio polje osušiti. S raznih razloga do toga nigda došlo nije. Sad
je medjutim stvar podpunoma dozrela, elaborat za osušenje čitavog tog
polja izradjen, a radnje oko izsušenja provest će se brzo. Koliku će
važnost ove radnje imati po narodno-gospođarstvo, svjedoči već sama
ogromna površina, koja će se ovom melioracijom osušiti — u svem oko


37.000 rali. Ne ima sumnje, da će fa površina za više godina postati
vrlo plodnom, moći hraniti mnogo žiteljstva, blagotvorno uticati na zdravstveno
stanje tamošnjenjeg pučanstva, a već za trajanja samih melioraradnja
pružiti zarade ne samo okolišnom narodu, već i zaradu tražećim
ljudima iz raznih krajeva naše domovine. Naše je mnienje, da bi se pravi
prijatelji naroda morali već sad zauzeti za to, da našim življem koloniziraju
puste dielove ovoga polja iz krajeva, gdje naroda i onako previše
ima, naročito iz hrv. Zagorja, gdje su i onako sami poljođielci, da nas
tudji živalj ne preteče.
Borba za naslOT koju vode slušači c. kr. visoke škole za zemljotežtvo
u Beču, vodi se i dalje — kako već jednoć javismo — te je
odbor, koji zastupa interese visokoškolaca nedavno podnio mjerodavnim
faktorima posebnu predstavku u tom pogledu, kako list „Oesterreichische
Forst- u. Jagdzeitung" javlja.


Cesko šumarsko družtvo, koje prigodom svoje godišnje glavne
skupštine svaki put poduzimlje i oveći poučni izlet u šume raznih
vlastnika u Češkoj, poduzet će ove godine takov izlet u velike šume
grada Pilgrama. Spomenuli smo već jednoč u našem listu kakove silne
šumske posjede mnogi gradovi u Češkoj imaju, a međju takove spada i
grad Pilgram koji je uzprkos raznim nedaćama, koje su taj grad, naročito
za 30-godišnjeg rata, zade.^ile, ipak svoj ogrooini šumski posjed sve
do danas sretno uzuuvao. Liep i veliki opis u kojem je sve opisano, što