DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 431 dobrim
đielom jedan dio tih predloženih carina nositi morali, a s druge
strane upravo postali tributarnim vlastitim agrarcima. U ostalom vidit ćemo
što će budućnost doneti.


Uspjeh dražbe. Dne 15. pr. mj. otvorene su pismene ponude
stigle vukavarskom vlastelinstvu grofa Eltza na šumski objekt, koji j©
u našem listu već oglašen bio. Bile su to ponude tvrdka:


A. Berger iz Zagreba 430.000 K. (s ogrievom); A. Engel i sinovi
iz Pećuha 452.400 K. (bez ogrieva); J. E i s s 1 e r i sinovi iz Beča
382.000 K. (s ogrievom); S. Benedi k iz Zagreba 393.100 K. (s ogrievom)
i 307.110 K. (bez ogrieva); Neuschloss , ovo dioničko družtvo iz
Pešte 470.000 (hez ogrieva); M. Kronberge r i sin u Budim-Pešti
405.777 K. (bez ogrieva); F. Deutsch a sinovi iz Zagreba 355.555 K.
(bez ogrieva) i H. S. Guttman n iz Kaniže 580.000 K. (s ogrievom) Potonji
postat će valjda i dostalcem.
Ova je prodaja s dva razloga vrlo zanimiva. Prvo, jer [nije bila
udarena nikakova izklićna ciena, a drugo, što se tu najbolje može viditi
kolike li ima razlike medju ponudami drvotržaca, za koje možemo bit
osvjedočeni, da se u procjenu razumiju. Prispodobiv ciene onih ponuda,
koje glase na ukupnu drvnu gromadu (s ogrievom zajedao), razlika je izmedju
najbolje i najslabije za okruglo 34°´„ ;a iz medju najbolje i najslabije
onih ponuda, koje glase samo na tehničku drvnu gromadu 35%.
Iz ovih se ponuda najbolje razabrati može, koliki li momenti djeluju
na vriednost odnosno cienu, pa da li su opravdani prigovori pojedinca
šumarskim procjenama, kakovi se prigovori često čaju od strane nestručnjaka,
a više put i od samih stručnjaka.


Različite viesti.


t Grof Gjuro Jellači<5. U visokoj dobi od preko 96 godina preminuo
je u Zagrebu 20 pr. mj. mnogogodišnji predsjednik hrv.-slav.
gospodarskoga družtva Preuzv. gosp. grof Gjuro Jellačid c i kr. podmaršal
u miru, brat blagopokojnog bana grofa Josipa Jellačića, kojega je za
pune 42 godine preživio. Obće cienjeni pokojnik bio je zadnji mužki
član odlične hrvatske velikaške porodice grofova Jellačića, pokazao je
sve do svoje posliednje dobe osobito zanimanje za naše narodne prilike,
a poimence ležao mu je na srđcu gospodarski napredak našega naroda,
te je kao predsjednik hrv.-slav. gospodarskoga družtva živo nastojao sve
do zadnjih godina, koliko mu je visoka dnba dozvoljavala, da se naše
gospodarstvo podigne do one visine na kojoj se nalazi i u dragim
naprednim zemljama. „Slava mu i vječna spomen u srdcima naroda
hrvatskoga".