DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 429 —


Laschke, Oekonomik des Durchforstungsbetriebes. National-oekonomische
iStudie eines Forstmaunes. Neudamm. Ciena 2 K. 40 fil.


Jluller, die Vermessungskunde. Eiu Taschenbuoh fiir Schule u.
Praxis. Ovo je djelo ukrašeno sa 117 slika, izašlo je u Hanoveru a ciena
mu je 3 K. 60 fil.


Uartig, Holzuntersuchungen. Altes und Neues. Berlin. Ciena 3 K.
60 fil.
Martenson, Jagdbilder aus Russland (24 Schilderungen nach Poylawski,
Melnitzki, Pfaffius, Iwanow, Schiwoi, Obesjiininow, Mamin-Sibirjak,
01enow, Dinnik, Petersen, Stuard u. A.) Ciena 7 K. 20 fil.
Miiller, Lefirbuch der Holzmesskunde. 2. Die Inhaltsliestimmung
des stehenden Baumes. 3. Die Ermittelung des Inhaltes ganzer Bestiinde.
Die Ermittelung des Alters. Die Ermittelung des Zuwachses. Leipzig.
Ciena 9 K 60 fil.
Ovo je djelo sada dovršeno i podpuno izašlo, a možemo polag vlastitog
osvjedočenja reći, da je to najpodpunije djelo za ovaj dio šumarske
znanosti. U tom je djelu sakupljeno sve što je do sele iole važnijega
izašlo po raznim stručnim glasilima. Pisac se nije samo osvrtao na pu


blikacije velike njemačke stručne literature, već koliko mu je moguće
bilo i na strane. Ima s toga u tom djelu i ono ; što su toj grani šumarske
nauke privredili i drugi, poimence Francuzi, Rusi i Švedi. Pisac


se je trudio, da bude što izcrpiviji. Sadržane su i najnovije metode procjena,
koje još pravo ni prokušane nisu, ali su u stručuim glasilima
objelodanjene. To je i razlog stoje čitavo djelo veliko i dosta skupo. — Kod
mnogih priobćenih metoda procjene vidi se, da se iste izvrnulo gotovo u
matematske igrarije, koje već ne mogu imati nikakove vriednosti po
samu šumarsku praksu, pa se stog na njih u drugim sličnim djelima
nije uzeo ni obzir.


Kreutzer, der Vollschaft (Angewandte Mathematik I.) Znaim. Ciena
2 K. dO fil. Ovo je djelo počelo izlaziti pa se bavi u do sele objelodanjenoj
svezei proračunavanjem kubature debla pomoćju više matematike.


Beiltlieim, Anregnungen zur Fortbildung der Forstwirth3chaft u.
Forstv^rissenschaft im. 20. Jahrhundert unter besonderer Beriicksichtigung
des Konigreiches Preussen. Trier. Ciena 3 K. 60 fil.


Promet i trgovina.


Ima već više godina što biva šumarsko-trgovačka bilanca naše
monarkije od godine do godine sve aktivnijom. Istom ove godine, ili pravo
za prvu polovicu ove godine, opaža se prvi puta znatniji na zadatak. Ona
je doduše i sad još aktivna — drugačje gotovo nije ni moguće — nu za
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 430 —


I. polovicu ove godine ona je znatnije slabija nego je u istom razdoblju
prošle godine bila, jer je izvoz za nekoliko tisuća vagona pao, uvoz nasuprot
porasao. Tomu najviše doprinosi što se eksport u Njemačku nije
digao, već nasuprot od druge polovice prošle godine nešto zaostaje, kako
smo to opetovano u našim izvještajima spomenuli. Uzrok je tomu u djelomižnom
„krachu", koji je u Njemaćkoj mnogim poduzećima znatne
štete nanio. Nagli rastanak njemačke industrije od vrema sretno dovršenog
rata sa Francuzkom, učinio je Njemce toli smjelima, da su se upustili
u prevelika i često vratolomna poduzeća, a posliedice toga nisu izostati
mogle. Mnoga poduzeća, na dosta nesolidnoj podlozi osnovana,
propadaše ili pretrpiše vrlo znatne gubitke. Jedno od takovih poduzeća,
koje se je u velikoj mjeri bavilo i šumskim industrijami, naime „đružtvo
za sušenje tropa" u Casselu, koje je ustrajalo mnogobrojne tvornice za
suhu destilaciju drva, propalo je nedavna povukav sa sobom veliko bankovno
poduzeće u Leipzigu. Jedno od najvećih poduzeća, koje je družtvo
u Casselu osnovalo, bilo je bosansko poduzeće, koje je izcrpljivalo Bergmanov
patenat.
Mnogi milijuni maraka gotovog novca propadoše u Njemačkoj, pa
nije stoga ni čudo, da je proizvodnja zapinjati počela, a da je uslieđ toga
i konzum drva u Njemačkoj postao znatno manji. Kako naša monarkija
gotovo najviše drva u Njemačku izvozi, osjeća se to odmah na našoj
šumsko-trgovačkoj bilanci. Osjeća to i naša domaća trgovina, prem ne
u tolikoj mjeri kao sjeverne zemlje naše monarkije, i to stog razloga ne
toliko, jer naša čamovina i bukovina ide ponajviše na jug a hrastovina
mnogo u ostale zapadne zemlje poimence Francezku, Belgiju i Englezku
a samo djelomično u Njemačku. —


Pripreme se sada za jesenske prodaje u hrasticima obavljaju, te
ne ima sumnje da će se istima ove godine ranije početi nego obično.
Kako će one izpasti ne može se još danas ništa sjegurno reći, ipak se
bojimo, da će tim prodajama u veliko škoditi predložena njemačka carinska
osnova, kojom bi se carina na drvo naročito rezanu i tesanu
rorbu i opet znatno povisila. Sva je štampa naše monarkije upravo preneražena
ostala, kad se je objelodanio nacrt novog njemačkog carinskog
cienika. Taj cienik takoje visok, da je u stanju silne
štete nanieti obćoj našoj eksportnoj trgovini. Kad bi
taj cienik, kako je predloi^.en, doista u kriepost stupio, bilo bi upravo
n e moguć e mnoge proizvode našega ratarstva i stočarstva u Njemačku
izvažati; naši bi gospodarski interesi vanredno stradali. Nadajmo se medjutim,
da baš ne će sve tako ići kako ti njemački agrarci misle, jer
ne samo da s predloženim carinskim cjenikom mi zadovoljni nismo, nu
nije zadovoljna ni većina njemačkog naroda — industrijalci, koji bi