DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 428 —


Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, znajući, da je
šumarskim Hnovnicima, koji su po naravi svoje službe upućeni, da svoj
život sprovode, većim dielom u mjestima, gdje u pravilu manjkaju viši
naukovni zavodi, vrlo tegotno, dapače bez velikih materijalnih žrtava gotovo
ne moguće podati svojoj djeci kod iole brojnije obitelji odgovarajuću
naobrazbu, rado prihvaća posredovanje u svrhu ostvarenja napred
navedenog predloga hrv.-slav. šumarskoga dražtva, te je pripravna osnuće
upitne uzgojne zaklade moralno i materijalno podupreti, a i preuzeti rukovanje
sa zakladnim imetkom.


Nu obzirom na to, da će se predlog hrv. slav. šumarskog družtva
moći ostvariti i upitna zaklada moći osnovati samo tada, ako glede plaćanja
napred pod I. navedenih pristojbah svi na to pozvani faktori pristali
budu, to se upućuje Poglavitost Vaša, neka gospodarstveni ured
tamošnje imovne obćine pozove, da imade u prvoj budućoj sjednici zastupstvu
imovne obćine ovaj predmet predložiti na pretres i staviti predlog
neka zastupstvo imovne obćine zaključi: ,da se u svrhu osnuća uzgojne
zaklade za pođporu djece šumarskih činovnikah, stojećih u službi zemaljskoj,
u službi krajiških imovnih obćinah, (gradskih i upravnih obćina, te zem-
Ijištnih zajednicah)" imade u buduće u sve kupoprodajne ugovore kod
velikih prodaja, zatim u sve jeftimbene, gradjevne, dobavne, zakupne i
ine vrsti ugovorah, uvrstiti posebna ustanova, po kojoj su dotični dostalci
odnosno poduzetnici povrh dostalne svote dužni na korist i u blagajnu
navedene zaklade uplatiti prinos, koji kod dostalnih svota premušujućih
100 K, iznosi 0*02´´/o od dostalne svote, a kod dostalnih svota
od 10 do 100 K. iznos od 10 iilira, tim dodatkom, da se ovaj prinos
namiriti ima zajedno sa uplatom kupovnine odnosno prigodom izplate
zaslužbine".


Obzirom na plemenitu svrhu, kojoj bi upitna zaklada služiti imala,
nada se kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, da će zastupstvo
imovne obćine u cielosti napred razloženi predlog usvojiti i za ostvarenje
zaklade nuždni zaključak donieti, te se Poglavitost Vaša poziva,
da nakon toga odnosni zaključak odmah ovamo predloži na odobrenje.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Novo je izašlo:


Schivappach, die Ergebnisse đer in preusischen Staatsforsten ausgefiihrten
Anbauversucbe mit den fremdlilndischen Holzarten. Berlin.
Ciena 2 K. 80 fil.


Grehre, đas Frett (Gesehichte des Frettchens, Haltung u. Ptlege,
Abrichtung zur Jagd. Choten. Ciena 3 K.