DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 426 —


to vrieđi za ovaj slučaj, gdje se radi o pitanju šumarske na


stave, koja je široj publici dosta slabo poznata i o kojoj više


puta i ne zvani svoja, na slabom temelju počivajuća, mnienja


izridu, kako smo to i nedavno u jednom od zagrebačkih dnev


nika čitali, i na što demo se u budućem broju osvrnuti. Malo


više opreza, kad se piše o narodnim prosvjetnim zavodima, ne


bi škodilo ni našim člankopiscima, ni našim uredničtvima.


Prof. / . Partaš.


Osobne viesti.


Podielenje naslova. Njegovo carsko i kraljevsko apostol. Veličanstvo
obnašlo je milostivo podieliti kr. nađšumaru kod kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu Augustu Ružičk i naslov kr. šumarnika.


Imenovanja i promaknuDalmacije obnašao je imenovati šumarskog vježbenika imov. ol)ćine otočke
Ivana Je r bić a šumsko-blagajničkim pristavom kod gospodarstvenoga
ureda iste imovne obćine; nadalje šum. tehn. dnevničara Ivana Majstorović
a šum. vježbenikom iste imovne obćine.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo obnašao je u statusu činovnika
uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji imenovati, i to u području
kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu, kr. šumare Emila Kundrata .
i Gjuru Ma r ton a kr. nadšumarima; nadalje u području kr. šumarskoga
ureda u Otočcu: kr. nadšumara Nikolu Mihalčića kr. šumarnikom; kr.
šumare: Ruđolfa Reschnera, Franju Paszthj´a, Juliusa Soska i
Petra Vuković a kr. nadšumarima; konačno promaknuti: u 2. stepen


VIII. činov. razreda kr. šumarnika Vilima Tolga ; u 1. stepen IX. činov.
razreda kr. nadšumare Ernesta Czeisbergera, Milu Drenovca i
Miladina pl. Štrigu ; u 2. stepen X. činov. razreda, kr. nadšumare
Emila Tvrdonj´a, Ivana Mariauj´a, Julia U lire i eh a, Sandora
K a y s e r a, Dragutina Paločeka i Ivana Jerbića a u 1. stupanj XI.
činoynog razreda kr. Šumar, kandidata Josipa Janothjka .
Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od


38. lipnja 1901. br. 18 550 upravljena na sve zamjenike vladinih povjerenika
za krajiške imovne obćine u pogledu ustrojstva uzgojne zaklade
za djecu šumarskih činovnika namještenih u službi zemaljskoj, imovno-obćinskoj
i obćinskoj.