DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 425 —


Da se jo odmah posvetilo knjižničkim potrebam pažnje, najbolje
svjedoči okolnost, što se je već lane upravi sveučilištne
knjižare dala dotacija od tisuću kruna, za koju su svotu razna
novo izašla šumarska djela i časopisi nabavljeni, a bit će tako
i u buduće. Da pako imamo i na hrvatskom jeziku izdanih
nekih šumarskih naučnih knjiga, o tom g. pisac kao da ništa ne zna.


Gosp. pisac naglasuje potrebu, da se za porabu slušača
šumarstva što prije izdaju domaća stručna djela ili bar prevedu
valjana djela iz strane literature, a to držimo i mi nuždnim ;
sve ovisi samo o vis. kr. zeraalj. vladi. Bude li se ona mogla
odlučiti na novčane žrtve u tom pogledu, izpunit će se postojeće
praznine doskora. Za jedan od najobsežnijih i najvažnijih
predmeta — uredjenje šuma — rukopis je već prije tri godine
za štampu priredjen, nu rečeno nam je, da se vis. kr. zemalj.
pravo vlada ne može odlučiti, da to djelo o svom trošku izda s toga,
što je već kod do sele izdanih šumarskih naučnih knjiga veliki
deficit imala. Ovo potanje nije ni čudo kraj maloga broja
onih, koji kao kupci takovih knjiga u obće u obzir doći mogu.
Ipak je nuždno, da se što prije još neka djela izdaju, pa makar
to i znatnijimi materijalnimi žrtvama skopčano bilo. Sto se
tiče porabe djela njemačke stručne literature, to nam je samo
što više zagovarati čitanje takovih djela, pa makar i pojedinac
jeziku sasvim vješt i ne bio. Na čitanje tih djela uzimlje se
obzir već i kod samih predavanja, jer se kod zgode svagda i
njemačka stručna terminologija spomene, da baš proučavanje
tih djela olahkoćeno bude.


Zaključujuć svoj članak g. pisac izrazuje nadu, da će svi
oni, koji su zvani da unapriede ovu našu mladu akademiju u
to ime svoju učiniti i nastojati, da slušači naročito sa što većom
šumarsko m spremom ostave akademiju. I mi to želimo, pa
ne ima sumnje da se i tim putem, kojim pisac članka pošao,
može nešto polučiti.


Nu kad se već u javnim glasilima piše i obširno piše,
neobhodno je nuždno i o svem se što točnije informirati, da
ne bude nuždno toliko toga izpravljati i vriedni se cilj ne promaši;
a neka se vojuje otvorenim visirom. Uemu šifre? Osobito