DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 424 —
je osnovalo šumsko biljevište u Božjakovini, nije to tako nezgodno
kako to g. pisac misli. Na svakom drugom mjestu stajao bi
takav šumski vrt mnogo novaca. U Božjakovini pako, gdje je
zemljište ved tu, vrtljar i sve drugo, taj vrt najmanje stoji. O
tom pisano je već »Šumarskom listu«, nu za te argumente


g. pisac kao da ne zna. Da se pohadjanjem Božjakovine mora
izgubiti čitav dan, to podnipošto ne stoji, jer pet vlakova polazi
dnevno iz Zagreba put Gjekeneša a isto ih toliko obdi izmedju
Gjekeneša i Zagreba, a uz pogodnost koju uživaju slušači na
željeznicami kad putuju s profesori, iznosi trošak za put u
Božjakovinu i natrag samo 30 novčića.
G. pisac prigovara i tome, sto su vježbe iz šumarskih
disciplina označene u naučnoj osnovi brojem sati, jer »što se
mogu slušatelji izvježbati u dvosatuoj vježbi iz »lova« što li iz
»čuvanja šuma« »deudrometrije« »računanja vriednosti šuma«
i t. d.« Jedva može biti inače kad se i vježbe unašaju u index.
Ta i drugdje je većinom tako. Kad se pako ide u prirodu,
tad se i onako ne će te vježbe držati recimo dvie ure već se
čitavi po podne ili eventualno cieli dan za to upotriebi. Za to
se i većina vježba iz tih predmeta u razredjene sati stavi na
jedan dan — subotu — pa se tad ako vrieme dozvoli polazi
u okolicu zagrebačku ili Božjakovinu na pol dana ili na cieli
dan. Ako je vrieme nepovoljno tad se opredieljeni sati upotriebe
za vježbanje u samim akademijskim prostorijami, zbirkama,
muzeju i t. d. Mnogi od spomenutih predmeta zahtievaju
vježbe baš pod krovom tako primjerice kod »računanja vriednosti
šuma« »uredjenja šuma«, šum. uprave, stilistike i t. d.
Još govori g. pisac o potrebi akademijske strukovne knjižnice,
čemu posebna knjižnica kad je sveučilištna tu? U sveučilištnoj
knjižnici ima valjda dosta mjesta, i za šumarska djela!
Većina šumarskih stručnih djela, koja su nabavljena za 38 godišnjeg
obstanka križevačkog šumarskog zavoda još su g. 1899.
prenesena ovamo i u sveučilištnoj knjižnici pohranjena, a slušači
šumarstva te knjige u knjižnici čitaju; a da ih na ograničeno
vrieme dobivaju i za porabu kod kuće, možemo i mi posvjedočiti,
jer smo im i sami u tu svrhu više preporuka izdali.